ULTIMĂ ORĂ:

Atentie! Noi directive si regulamente europene se aplica de la 1 ianuarie 2014. Vezi detalii

Atentie! Noi directive si regulamente europene se aplica de la 1 ianuarie 2014. Vezi detalii
Citit : 4 views Comentariu

 

 

 

Conform Directivei UE nr. 27/2012 privind eficienţa energetică, începând cu 1 ianuarie 2014, fiecare stat membru trebuie să se asigure că 3% din suprafaţa totală a clădirilor încălzite şi/sau răcite deţinute și ocupate de administrația sa centrală se renovează anual pentru a îndeplini cerințele minime în materie de performanță energetică stabilite pe baza articolului 4 din Directiva 2010/31/UE, scrie Mediafax.

 

 

Fiecare stat membru va stabili o schemă de obligații în ceea ce privește eficiența energetică. Practic, de la 1 ianuarie 2014 şi până la 31 decembrie 2020, fiecare ţară trebuie să facă economii în fiecare an de 1,5% din volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii finali.

 

Totodată, de la 1 ianuarie 2014, consumatorii noncasnici nu vor mai beneficia de tarif reglementat, necesarul de energie electrică fiind achiziţionat de pe piaţa liberă.

 

Pachetul CRD IV va consacra în legislația UE un set cuprinzător de standarde internaționale, cunoscute sub denumirea de Acordul Basel III. Pachetul cuprinde Directiva UE nr. 36/2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții şi Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

 

Măsurile din pachet, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2014, au ca scop consolidarea stabilităţii financiare prin sporirea rezistenței sectorului bancar la șocuri financiare, să contribuie la o creștere economică durabilă, prin introducerea de norme armonizate necesare pentru piața unică și, în același timp, prin garantarea fluxului creditelor către economia reală.

 

Pachetul vizează o proporție mai mare a capitalului de cea mai bună calitate pentru a acoperi pierderile neașteptate, cerințe de capital suplimentar sub forma rezervelor şi dispoziții privind lichiditatea și efectul de levier.

 

Totodată, CRD IV va oferi posibilitatea statelor membre de a înăspri cerințele prudențiale şi de a limita primele acordate bancherilor.

 

Noua legislație se va aplica tuturor băncilor europene.

 

Începutul de an aduce şi intrarea în vigoare a Regulamentului UE nr 1.336/2013 de modificare a Directivelor 17/2004, 18/2004 și 81/2009 în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții.

 

Modificările vizează creşterea valorilor pragurilor contractelor cărora li se aplică cele trei directive.

 

La 9 decembrie, Consiliul UE a adoptat un Regulament prin care se suspendă taxele vamale la importurile de combustibil pentru avioane cu reacţie, de la 1 ianuarie 2014. Suspendarea taxelor vamale, care se ridică în prezent la 4,7%, va fi revizuită peste 5 ani.

 

Decizia a fost luată pentru a preveni creşteri de preţuri la combustibil, în condiţiile în care de la 1 ianuarie se aplică un nou sistem de preferinţe tarifare generalizate. Astfel, de la această dată, mai multe țări exportatoare de carburant pentru avioane vor înceta să beneficieze de acces preferențial pe piața Uniunii, iar impunerea de taxe vamale pentru combustibilii de la acești furnizori ar putea determina o creștere a prețurilor în UE.

 

De la 1 ianuarie se aplică Regulamentul 143/2013 al Comisiei din 19 februarie 2013 de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei în ceea ce priveşte stabilirea emisiilor de CO2 generate de vehiculele supuse omologării de tip în mai multe etape.

 

Modificările vizează obţinerea certificatului de omologare individuală pentru vehicule, formula pentru a stabili masa de referinţă etc.

 

Anul 2014 aduce şi o reducere a birocrației pentru societățile care fuzionează, prin simplificarea procedurii de notificare a concentrărilor economice și prin utilizarea unei proceduri simplificate pentru cazurile de fuziune care nu pun probleme.

 

La 5 decembrie, Comisia Europeană a adoptat un pachet legislativ care intră în vigoare la 1 ianuarie şi care simplifică procedura de notificare a fuziunilor și achizițiilor. Cel mai important element al acestui pachet este extinderea tranzacțiilor care vor intra sub incidenţa acestei proceduri simplificate. Companiile aflate în proces de fuzionare vor furniza mult mai puţine informaţii CE decât în prezent. Totodată, Legislativul european va putea să-şi dea acordul pentru o fuziune fără a mai face o investigație privind efectele concurențiale ale tranzacției notificate.

 

Comisia speră că procedura simplificată va putea fi aplicată pentru 60%-70% din fuziunile şi achiziţiile viitoare.

 

De la 7 ianuarie 2014, Directiva 2010/75/UE – intrată în vigoare la 6 ianuarie 2011 – privind emisiile industriale va înlocui alte şase directive.

 

Directiva conţine dispoziţii speciale pentru următoarele tipuri de instalaţii: instalaţiile de ardere, instalaţiile de incinerare sau coincinerare a deşeurilor, anumite instalaţii şi activităţi care utilizează solvenţi organici şi instalaţiile producătoare de dioxid de titan.

 

Ea nu se aplică activităţilor de cercetare şi dezvoltare sau testării de noi produse şi procese.

 

Dispoziţiile speciale se aplică instalaţiilor de ardere, instalaţiilor de incinerare sau coincinerare a deşeurilor, instalaţiilor care utilizează solvenţi organici şi instalaţiilor producătoare de dioxid de titan.

 

Valorile limită de emisie pentru instalaţiile mari de ardere sunt, în general, mai stricte decât cele prevăzute de Directiva 2001/80/CE.

 

Statele membre trebuie să instituie un sistem de inspecţii de mediu ale instalaţiilor vizate.