Burse doctorale si postdoctorale oferite de Academia Romana Iasi! Cei interesati pot depune dosarul pana pe 18 aprilie 2014

 

 

 

Academia Română, Filiala Iaşi anunţă lansarea concursului de burse doctorale și postdoctorale în cadrul proiectului Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (ISSRC – doc posdoc), ID 133675, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

 

 

Vor fi scoase la concurs:

42 de burse doctorale pentru doctoranzi cu frecvenţă înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anii 2012-2013 sau 2013-2014; durata bursei este de 15 luni cu un cuantum de 1800 lei/lună;

42 de burse doctorale pentru doctoranzi cu frecvenţă înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anii 2011-2012; durata bursei este de maximum 5 luni cu un cuantum de 1800 lei/ lună;

56 de burse pentru cercetători postdoctorat având titlul ştiinţific de doctor obţinut în România sau în străinătate, cu cel mult cinci ani înainte de la data intrării în vigoare a contractului de burse postdoctorat; durata bursei este de 15 luni, cu un cuantum de 3700 lei/lună.

Activitatea de cercetare şi de formare a bursierilor se va desfăşura în cadrul a 14 grupe de cercetare interdisciplinară.

 

logoProiectele de cercetare propuse trebuie să se încadreze în una dintre următoarele teme:

1.Probleme sociale şi politice în lumea contemporană. Dezbateri, interpretări, soluţii

2.A guverna / a fi guvernat. Ipostaze ale raportului dintre stat și cetățean

3.Pieţele emergente – tendinţe în condiţiile crizei economice actuale

4.Competitivitate şi inovare în managementul organizaţiei bazate pe cunoaștere

5.Inovaţie şi performanţă în științele socio-economice

6.Teorii şi practici psihologice şi educaţionale. Dezvoltarea rezilientă şi provocările societăţii actuale

7.Ideologie și comunicare interculturală

8.Fundamentele normativității și constrângerile psiho-sociale

9.Ştiinţele cogniției – abordare interdisciplinară

10.Regândirea politicului în societatea contemporană. Globalizare, consumerism şi eficienţă economică

11.Semnificaţie şi adevăr

12.Filosofie şi religie în spaţiul românesc

13.Perspective actuale privind dezvoltarea durabilă

14.Etica comunicării. Componente teoretice şi implicații pragmatice

Bursierii pot depune un singur proiect de cercetare, dar în cazul în care trec de Etapa 1 (Evaluarea activității științifice pe baza dosarului), pot participa cu acesta la maximum trei interviuri (Etapa 2) corespunzătoare a trei teme de cercetare pentru care pot opta în momentul înscrierii la concurs.

 

Concursul se va desfășura în conformitate cu următorul calendar:

 

08.04.2014 – 18.04.2014 – Depunerea dosarelor de concurs

19.04.2014 – 28.04.2014 – Evaluarea activității științifice pe baza dosarului (Etapa 1)

29.04.2014 – 03.05.2014 – Interviurile (Etapa 2)

06.05.2014 – Afișarea rezultatelor finale

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) Iasi lanseaza competitia pentru burse doctorale si postdoctorale. Vezi detalii

URMĂTORUL ARTICOL

Expozitie de arta sacra organizata de Facultatea de Teologie Ortodoxa „Dumitru Staniloae” din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Ultimele știri de la Actualitate