ULTIMĂ ORĂ:

Cea mai importanta institutie academica din Iasi organizeaza cursuri privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen

Cea mai importanta institutie academica din Iasi organizeaza cursuri privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen
Citit : 32 views Comentariu

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi organizeaza, in perioada ianuarie-mai 2013, cursuri gratuite privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen.

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi organizeaza, in perioada ianuarie-mai 2013, cursuri gratuite privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen. La aceste cursuri se pot inscrie femeile, expertii si operatorii mass-media din presa scrisa si audiovizuala, dar si personalul si managerii autoritatilor locale din Regiunea de  Nord-Est (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui) care sunt interesati de promovarea principiilor egalitatii de sanse si ale societatii incluzive.

Participantii la acest curs vor acumula informatii si isi vor dezvolta deprinderi esentiale pentru o mai buna intelegere a efectelor stereotipurilor de gen asupra evolutiei psihologice a persoanei in mediul familial, scolar, profesional. De asemenea, se va analiza si intelege impactul promovarii in mass-medi a stereotipurilor de gen.

Cursul se desfasoara pe parcursul a 50 de ore, din care 12 ore de instruire teoretica si 38 de ore  de activitati practice in care se va elabora, sub indrumarea formatorilor, un portofoliu de lucrari corelate subtemelor de curs. La finalul cursului va avea loc o proba de evaluare teoretica sub forma unui test grila de verificare a cunostintelor dobândite. Cursantii care obtin note peste 6 vor primi un certificat de absolvire a cursului ce va fi eliberat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

Inscrierile se fac pâna la data de 30 ianuarie 2013, la Centrul de Formare si Dezvoltare Profesionala pentru Femei din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Str. Titu Maiorescu, nr. 12).

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente (in original si copie): certificatul de nastere, buletinul sau cartea de identitate, certificatul de casatorie (daca este cazul),  diploma de bacalaureat sau de licenta si adeverinta de salariat (din care sa rezulte incadrarea si functia)  sau adeverinta de colaborator-voluntar (in domeniul mass-media). Mai multe informatii sunt publicate la adresa www.rsf.uaic.ro .

Aceste cursuri se desfasoara in cadrul proiectului „Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse” (ID 50679), coordonat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi si cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013.

Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii in scopul asigurarii accesului egal la ocupare si dezvoltare profesionala a femeilor si al promovarii principiilor incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse in zonele Nord-Est, Nord-Vest si Vest ale tarii.