ULTIMĂ ORĂ:

Comisia Europeana a dat startul la programul de proiecte „Sprijin pentru achizitiile publice de solutii inovatoare”. Data limita de depunere a aplicatiilor este 28 mai 2013

Comisia Europeana a dat startul la programul de proiecte „Sprijin pentru achizitiile publice de solutii inovatoare”. Data limita de depunere a aplicatiilor este 28 mai 2013
Citit : 4 views Comentariu

 

Comisia Europeana, prin Directia Generala Intreprindere si Industrie, a lansat cererea de proiecte „Sprijin pentru achizitiile publice de solutii inovatoare” pentru cofinantare prin programul european CIP – Programul cadru pentru inovare si competitivitate.
Bugetul total al cererii: 6.350.000 € ; pâna la 3.150.000 €/proiect, cu un maximum de 95% cofinantare din totalul costurilor eligibile (vor fi cofinantate 2-3 proiecte)
Data limita de depunere a aplicatiilor: 28 mai 2013, orele 17:00 la Bruxelles.
Eligibilitate: autoritati publice de la nivel central, local si regional (administratii, camere, agentii), orice entitate care are calitatea de contractant de achizitii publice si orice operator economic care participa la sistemul de achizitii publice
Obiective:
Aceasta cerere de proiecte vizeaza entitatile responsabile cu achizitiile publice, în vederea permiterii depunerii unor propuneri de calitate pentru proiecte de cooperare transfrontaliera, prin  formatul ‘grupuri de cumparatori” de solutii inovatoare. Astfel sunt create conditii favorabile inovatiilor si se aduce o contributie reala la o crestere inteligenta, sustenabila si  inclusiva.
– sprijin pentru entitatile implicate in achizitiile publice pentru a actiona ca si clienti de lansare parteneri din  pentru bunuri si servicii inovatoare care nu sunt înca disponibile pe piata curenta.
Printre actiunile finantate :
– gestionarea retelei transfrontaliere de entitati publice si alti parteneri de proiecte;
– coordonarea si supervizarea activitatilor tuturor partenerilor de proiect;
– organizarea de întâlniri pe tematici legate de achizitiile publice de solutii inovatoare si considerate un promovarea acestora, de la început, la nivel UE, în special pe lânga IMM-urile europene;
-realizarea aspectelor juridice, astfel încât sa existe certitudinea ca aceste achizitii publice sunt dpv al  în regula din punctul de vedere al legislatiei nationale si europene;
– informarea publicului privind proiectul, rezultatele sale si nivelul de cofinantare al UE;
– cooperare si schimburi de informatii cu alte proiecte europene care sustin achizitiile publice de bunuri si servicii inovatoare.
*Comisia de evaluare va acorda prioritate proiectelor care vizeaza domeniile:
– solutiilor privind TIC);
– constructii sustenabile;
– eficacitate crescuta a materiilor prime, incluzând reciclajul.
Comisia Europeana, prin Directia Generala Intreprindere si Industrie, a lansat cererea de proiecte „Sprijin pentru achizitiile publice de solutii inovatoare” pentru cofinantare prin programul european CIP – Programul cadru pentru inovare si competitivitate.

Comisia Europeana, prin Directia Generala Intreprindere si Industrie, a lansat cererea de proiecte „Sprijin pentru achizitiile publice de solutii inovatoare” pentru cofinantare prin programul european CIP – Programul cadru pentru inovare si competitivitate.

Bugetul total al cererii: 6.350.000 € ; pâna la 3.150.000 €/proiect, cu un maximum de 95% cofinantare din totalul costurilor eligibile (vor fi cofinantate 2-3 proiecte)

Data limita de depunere a aplicatiilor: 28 mai 2013, orele 17:00 la Bruxelles.

Eligibilitate: autoritati publice de la nivel central, local si regional (administratii, camere, agentii), orice entitate care are calitatea de contractant de achizitii publice si orice operator economic care participa la sistemul de achizitii publice

Obiective:  

Aceasta cerere de proiecte vizeaza entitatile responsabile cu achizitiile publice, în vederea permiterii depunerii unor propuneri de calitate pentru proiecte de cooperare transfrontaliera, prin  formatul ‘grupuri de cumparatori” de solutii inovatoare. Astfel sunt create conditii favorabile inovatiilor si se aduce o contributie reala la o crestere inteligenta, sustenabila si  inclusiva.   
                                                  
– sprijin pentru entitatile implicate in achizitiile publice pentru a actiona ca si clienti de lansare parteneri din  pentru bunuri si servicii inovatoare care nu sunt înca disponibile pe piata curenta.                       

Printre actiunile finantate :                                                                             
– gestionarea retelei transfrontaliere de entitati publice si alti parteneri de proiecte; 
 – coordonarea si supervizarea activitatilor tuturor partenerilor de proiect;                              
 – organizarea de întâlniri pe tematici legate de achizitiile publice de solutii inovatoare si considerate un promovarea acestora, de la început, la nivel UE, în special pe lânga IMM-urile europene;                       
 -realizarea aspectelor juridice, astfel încât sa existe certitudinea ca aceste achizitii publice sunt dpv al  în regula din punctul de vedere al legislatiei nationale si europene;                                               
– informarea publicului privind proiectul, rezultatele sale si nivelul de cofinantare al UE;                     
– cooperare si schimburi de informatii cu alte proiecte europene care sustin achizitiile publice de bunuri si servicii inovatoare.                                                                                        

 *Comisia de evaluare va acorda prioritate proiectelor care vizeaza domeniile: 
  – solutiilor privind TIC);                                                                                      
– constructii sustenabile;                                                                                     
  – eficacitate crescuta a materiilor prime, incluzând reciclajul.