ULTIMĂ ORĂ:

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul UAIC lanseaza o noua sesiune de formare pentru invatatori si educatori! Inscrierile se fac pana pe 28 februarie 2014. Vezi detalii

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul UAIC lanseaza o noua sesiune de formare pentru invatatori si educatori! Inscrierile se fac pana pe 28 februarie 2014. Vezi detalii
Citit : 7 views Comentariu

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Al. I.  Cuza” din Iași lansează o nouă sesiune de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul  preprimar și primar.

Programul universitar de formare continuă acreditat, intitulat  E-UNIVERSITARIA, este oferit educatorilor, învățătorilor, institutorilor, profesorilor din învățământul  primar și preprimar într-o modalitate foarte modernă: în sistem e-learning (de la distanţă, fără prezență  fizică). 

 

Programul urmărește dezvoltarea competenţelor didactice ale educatorilor, învățătorilor și institutorilor,  având următoarele beneficii pentru cursanți: 

 90 de credite profesionabile transferabile obținute cu un singur program de formare continuă de  lungă durată, cu trei module, fiecare de câte 30 de credite profesionale transferabile; pentru 5 ani se  rezolvă astfel problema formării continue obligatorii; 

 Accesibilitate spațială maximă, deoarece prin modalitatea de livrare – e-learning – programul de  formare poate ajunge, prin internet, la orice beneficiar din grupul țintă din România; 

 Cost redus – tutoriatele online cu grupe mici de cursanți reduc costurile cu formatorii și le anulează  pe cele cu cazarea și deplasarea ritmică la centrul de formare; este necesară doar deplasarea la  centrul de formare la finalizarea fiecărui modul de formare; Interactivitate și strategii moderne de evaluare și autoevaluare, grație utilizării platformei și  expertizei înalte a cadrelor didactice universitare care realizează formarea; 

 Flexibilitatea opțiunilor de formare: cursanții pot alege dacă urmează unul, două sau toate trei  modulele de formare, în funcție de nevoia individuală de credite profesionale transferabile. 

Informațiile cheie despre programul de formare E-UNIVERSITARIA: 

A) Programul este acreditat prin ordinul ministrului nr. 6546/12.12.2011. 

 B) Programul este structurat pe 3 module astfel: 

 Modulul l — Tehnici informaționale computerizate; 

 Modulul II – Proiectarea, organizarea și evaluarea activităților didactice (discipline de 

specialitate); 

 Modulul III – Management și comunicare. 

Detalii despre competențele vizate și disciplinele oferite se găsesc pe pagina web www.rifse.uaic.ro. 

 

C) Costul programului în condițiile înscrierii unui număr minim de 100 de cursanți pentru fiecare 

modul în parte este: 

 modulul I – 310 ron 

 modulul II – 340 ron 

 modulul III – 300 ron. 

 

D) Perioada de formare va fi: 1 martie-1 iulie 2014 pentru întregul program de formare, conform 

calendarului: 

 Modulul I: 1 martie -1 aprilie 2014 

Modulul II : 1 aprilie – 1 iunie 2014 

Modulul III : 1 iunie-1 iulie 2014 

 

E) Cursurile vor începe după înscrierea unui număr minim de 100 de cursanți. 

 

F) La sfârșitul fiecărui modul se va organiza o sesiune de evaluare finală la sediul Universității “Al I  Cuza’’ din Iași. La finalizarea programului, participanții vor primi atestate de formare continuă , iar  la finalizarea fiecărui modul vor primi adeverinţe de formare pentru modulul/modulele absolvite. 

 

G) Înscrierea se va face pe bază de dosar pana pe 28 februarie 2014, la  sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, ȋn intervalul orar 9-16. 

Adresa departamentului este: Str. Toma Cozma nr. 3, Corp D, Camera D 207, Universitatea „Al. I.  Cuza” din Iaşi. 

psih.uaic.ro