inscrieri_clasa_pregatitoare

Din 2 aprilie incep inscrierile pentru clasa pregatitoare si clasa intai. Prima etapa se va incheia pe 22 aprilie, iar cea de-a doua etapa va fi in perioada 8 -17 mai. Vezi raspunsul la cele mai frecvente intrebari

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv.
La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.
CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I?
Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.
La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.
Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal. Aceste prevederi se aplică pentru anul școlar 2013-2014.
LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SE POATE ÎNSCRIE COPILUL?
Părintele poate opta:
fie pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris
fie pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.
Părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opțiunea.
UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate și online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuța de pe prima pagină, intitulată „Înscriere în învățământul primar”. Formularul va fi disponibil online din data de 2 aprilie. În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învățământ la care dorește înscrierea copilului, pentru validarea cererii.
CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?
Cerere-tip de înscriere
Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
Certificatul de naștere al copilului
Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare sau clasei I, acolo unde este cazul
Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)
CARE ESTE CALENDARUL ÎNSCRIERILOR?
Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.
Prima etapă: 2 APRILIE – 22 APRILIE, de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00 – sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00 – părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de învățământ
A doua etapă: 8 MAI – 17 MAI. Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
29 APRILIE – afișarea listei copiilor înscriși, după prima etapă
24 MAI – afișarea listei copiilor înscriși, după a doua etapă
CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPII PE LOC?
Criterii generale:
Are un anumit tip de handicap
Este orfan de unul sau de ambii părinți
Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită
Criterii specifice:
Sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie.
Sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.
UNDE SE ORGANIZEAZĂ CLASA PREGĂTITOARE?
Clasa pregătitoare se poate organiza atât în spațiile școlilor, cât și în incinta grădinițelor, în funcție de situația particulară a fiecărei unități de învățământ.
CE DIFERENȚE EXISTĂ ÎNTRE CLASELE PREGĂTITOARE ORGANIZATE ÎN ȘCOLI ȘI CELE ORGANIZATE ÎN INCINTA GRĂDINIȚELOR?
Nu sunt diferențe. Toate au fost gândite și amenajate astfel încât să ofere cele mai bune condiții pentru desfășurarea procesului educațional.
În ambele locuri vor preda exclusiv învățători/învățătoare care au urmat cursurile de formare pentru clasa pregătitoare.
Curriculum-ul va fi același, indiferent de locul unde se desfășoară cursurile pentru clasa pregătitoare.
Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate în urmă cu un an de către Ministerul Sănătății, pentru copiii care intră în clasa pregătitoare.
Ministerul Educației Naționale va continua programul privind dotările cu mobilier și material didactic, specifice pentru clasa pregătitoare, acolo unde unitățile de învățământ vor solicita acest lucru, ca urmare a organizării unor clase suplimentare.
EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII LA CLASA PREGĂTITOARE?
Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de școlarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar.
CUM AR TREBUI SĂ PROCEDEZE PĂRINŢII ÎN CAZUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PARTICULAR?
Înscrierea se face în prima etapă: 2 aprilie – 22 aprilie.
Înscrierea se face direct la unitatea de învățământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învățământ autorizată/acreditată și-a introdus toate datele în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unitățile de învățământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învățământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unității de învățământ dorite.
Dacă, după finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ dorită de părinte, copilul poate fi înscris la școala de circumscripție, numai dacă părintele a solicitat și această opțiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere: 8 mai – 17 mai.
Inspectoratul Şcolar Bucureşti a deschis LINIA SPECIALĂ TEL VERDE la care vor fi furnizate informaţii strict pentru înscrierea în clasa pregătitoare în unităţile de învăţământ din Capitală.
De marti, 02 aprilie 2013, incep inscrierile pentru clasa pregatitoare si clasa intai

De marti, 02 aprilie 2013, incep inscrierile pentru clasa pregatitoare si clasa intai

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv.

La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.

CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I?
Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.

La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal. Aceste prevederi se aplică pentru anul școlar 2013-2014.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SE POATE ÎNSCRIE COPILUL?
Părintele poate opta:
fie pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscrisfie pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.Părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opțiunea.

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate și online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuța de pe prima pagină, intitulată „Înscriere în învățământul primar”. Formularul va fi disponibil online din data de 2 aprilie. În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învățământ la care dorește înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?
Cerere-tip de înscriereCopii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legalCertificatul de naștere al copiluluiDocumentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare sau clasei I, acolo unde este cazulAlte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

CARE ESTE CALENDARUL ÎNSCRIERILOR?
Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.
Prima etapă: 2 APRILIE – 22 APRILIE, de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00 – sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00 – părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de învățământ
A doua etapă: 8 MAI – 17 MAI. Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
29 APRILIE – afișarea listei copiilor înscriși, după prima etapă
24 MAI – afișarea listei copiilor înscriși, după a doua etapă

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPII PE LOC?
Criterii generale:
Are un anumit tip de handicapEste orfan de unul sau de ambii părințiProvine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familialAre un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorităCriterii specifice:
Sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie.Sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

UNDE SE ORGANIZEAZĂ CLASA PREGĂTITOARE?
Clasa pregătitoare se poate organiza atât în spațiile școlilor, cât și în incinta grădinițelor, în funcție de situația particulară a fiecărei unități de învățământ.

CE DIFERENȚE EXISTĂ ÎNTRE CLASELE PREGĂTITOARE ORGANIZATE ÎN ȘCOLI ȘI CELE ORGANIZATE ÎN INCINTA GRĂDINIȚELOR?
Nu sunt diferențe. Toate au fost gândite și amenajate astfel încât să ofere cele mai bune condiții pentru desfășurarea procesului educațional.În ambele locuri vor preda exclusiv învățători/învățătoare care au urmat cursurile de formare pentru clasa pregătitoare.Curriculum-ul va fi același, indiferent de locul unde se desfășoară cursurile pentru clasa pregătitoare.Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate în urmă cu un an de către Ministerul Sănătății, pentru copiii care intră în clasa pregătitoare.Ministerul Educației Naționale va continua programul privind dotările cu mobilier și material didactic, specifice pentru clasa pregătitoare, acolo unde unitățile de învățământ vor solicita acest lucru, ca urmare a organizării unor clase suplimentare.

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII LA CLASA PREGĂTITOARE?
Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de școlarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar.

CUM AR TREBUI SĂ PROCEDEZE PĂRINŢII ÎN CAZUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PARTICULAR?
Înscrierea se face în prima etapă: 2 aprilie – 22 aprilie.
Înscrierea se face direct la unitatea de învățământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învățământ autorizată/acreditată și-a introdus toate datele în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unitățile de învățământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învățământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unității de învățământ dorite.
Dacă, după finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ dorită de părinte, copilul poate fi înscris la școala de circumscripție, numai dacă părintele a solicitat și această opțiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere: 8 mai – 17 mai.

Inspectoratul Şcolar Bucureşti a deschis LINIA SPECIALĂ TEL VERDE la care vor fi furnizate informaţii strict pentru înscrierea în clasa pregătitoare în unităţile de învăţământ din Capitală.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

Giovani Becali a anuntat ca renunta la activitatea sa ca impresar. Apropiatii cred ca a luat aceasta decizie din cauza condamnari la 8 ani de inchisoare in Dosarul Transferurilor

URMĂTORUL ARTICOL

Programe de master neacreditate si neautorizate la o universitate privata de prestigiu din Timisoara. Un tanar a dat Universitatea Tibiscus in judecata cerand daune morale de peste 20.000 de lei si 4000 de euro bani pe care i-a cheltuit la master

Ultimele știri de la Actualitate