evaluarea_nationala_2013

Evaluarea Nationala 2013: marti, 25 iunie 2013,are loc proba scrisa la limba si literatura romana. Vezi calendarul Evaluarea Nationala 2013

Evaluarea Nationala 2013 debuteaza marti, 25 iunie, cu examenul scris la Limba si literatura romana. Acesta este al doilea an in care elevii vor sustine probele in sali de examen supravegheate cu camere video. Daca elevii intra in sala cu copiute, cu mijloace electronice de calcul sau cu telefoane mobile sunt dati afara din examen si li se acorda nota 1 la proba respectiva, indiferent daca au copiat sau nu. Anul trecut, aproape 34% dintre absolventii claselor a VIII-a nu au reusit sa ia nici macar media 5.
Calendar Evaluarea Nationala 2013
14 iunie              Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
17 – 19 iunie       Inscrierea la Evaluarea Nationala
25 iunie             Limba si literatura romana – proba scrisa
26 iunie              Limba si literatura materna – proba scrisa
27 iunie              Matematica – proba scrisa
29 iunie              Afisarea rezultatelor (pana la ora 16)
29 iunie              Depunerea contestatiilor (orele 16 – 20)
30 iunie – 2 iulie  Rezolvarea contestatiilor
3 iulie                 Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii
Acesta este al doilea an in care elevii vor sustine Evaluarea Nationala in sali de examen supravegheate cu camere video. Camerele vor fi amplasate in clasele in care absolventii claselor a VIII-a sustin probele, in salile in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si in salile in care se preiau si se depoziteaza lucrarile scrise.
Evaluarea Nationala se desfasoara, anual, intr-o singura sesiune. Subiectele sunt elaborate in cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare si permit rezolvarea in 120 de minute. Inscrierea se face la secretariatele scolilor pe care candidatii le-au absolvit, in perioada 17  -19 iunie.
La sustinerea examenelor, elevii sunt asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica, pe clase. Pe usa fiecarei sali de examen este afisata lista nominala cu elevii repartizati in acea sala. Daca elevii intra in sala cu materiale ajutatoare sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare sunt eliminati din examen si li se acorda nota 1 la proba respectiva, indiferent daca au copiat sau nu.
Examenele din cadrul Evaluarii Nationale incep la ora 9:00, cand se deschid plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata, in fiecare sala in care se sustine proba. Accesul elevilor in sali este permis, cel mai tarziu, cu 30 de minute inainte de inceperea probei, respectiv pana la ora 8.30, in fiecare zi in care se desfasoara probele scrise.
Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi profesori de alta specializare decat cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine proba.
Fiecare elev primeste o coala de hartie tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea in care sunt trecute in actul de identitate si completeaza lizibil celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate este lipit, dupa distribuirea subiectelor in sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.
Colturile lucrarilor sunt lipite numai dupa ce elevii au inceput sa scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atatea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii cate le sunt necesare. Acestia completeaza, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, in coltul care urmeaza sa fie lipit.
Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra in sala si niciun elev nu poate parasi sala, decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Elevii care nu se afla in sala in momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine Evaluarea Nationala in sesiunea respectiva. In cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistenti, pana la inapoierea in sala de clasa. In aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.
Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematica”, elevii pot sa foloseasca instrumente de desen. Se interzice folosirea, in timpul probelor, a mijloacelor de calcul si se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti.
Elevii care vor sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. In cazul in care unii elevi, din diferite motive – corectari numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere – doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.
In timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, asistentilor le este interzis sa le dea elevilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa discute intre ei si sa rezolve subiectele. Unul dintre asistenti sta in fata clasei, celalalt in spatele clasei.
Dupa ce isi incheie lucrarile, elevii numeroteaza foile sub indrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris in total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa incheierea numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.
La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
In cazul in care un elev refuza sa predea lucrarea scrisa, atunci el va fi eliminat din examen. Candidatii aflati in aceasta situatie nu vor fi nota 1 la lucrarea respectiva, nu vor mai putea participa la probele urmatoare, vor fi mentionati in lista finala ca „eliminati” si nu li se va incheia media la Evaluarea Nationala.
Corectarea lucrarilor se face pe baza baremului unic de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordandu-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte din oficiu. Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire, si o trece pe lucrare.
In cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.
In cazul in care diferenta intre notele acordate de catre cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori, stabiliti de presedintele comisiei, iar nota acordata de acestia va fi nota finala.
Metodologia precizeaza ca elevii surprinsi avand asupra lor manuale, dictionare, notite, insemnari, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind in timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, comunicand cu ceilalti elevi sau comitand alte fapte menite sa le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectiva; tentativa de frauda se pedepseste in acelasi mod.
In situatia in care frauda este dovedita dupa evaluarea lucrarii, nota obtinuta prin frauda se anuleaza si se inlocuieste cu nota 1.
Se interzice colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la elevi, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude in randul elevilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unitatile de invatamant sau din centrele zonale de evaluare.
Evaluarea Nationala 2013 debuteaza marti, 25 iunie, cu examenul scris la Limba si literatura romana. 

Evaluarea Nationala 2013 debuteaza marti, 25 iunie, cu examenul scris la Limba si literatura romana. Acesta este al doilea an in care elevii vor sustine probele in sali de examen supravegheate cu camere video. Daca elevii intra in sala cu copiute, cu mijloace electronice de calcul sau cu telefoane mobile sunt dati afara din examen si li se acorda nota 1 la proba respectiva, indiferent daca au copiat sau nu. Anul trecut, aproape 34% dintre absolventii claselor a VIII-a nu au reusit sa ia nici macar media 5. 

Calendar Evaluarea Nationala 2013

14 iunie              Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
17 – 19 iunie       Inscrierea la Evaluarea Nationala
25 iunie             Limba si literatura romana – proba scrisa
26 iunie              Limba si literatura materna – proba scrisa
27 iunie              Matematica – proba scrisa
29 iunie              Afisarea rezultatelor (pana la ora 16)
29 iunie              Depunerea contestatiilor (orele 16 – 20)
30 iunie – 2 iulie  Rezolvarea contestatiilor
3 iulie                 Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

Acesta este al doilea an in care elevii vor sustine Evaluarea Nationala in sali de examen supravegheate cu camere video. Camerele vor fi amplasate in clasele in care absolventii claselor a VIII-a sustin probele, in salile in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si in salile in care se preiau si se depoziteaza lucrarile scrise. 

Evaluarea Nationala se desfasoara, anual, intr-o singura sesiune. Subiectele sunt elaborate in cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare si permit rezolvarea in 120 de minute. Inscrierea se face la secretariatele scolilor pe care candidatii le-au absolvit, in perioada 17  -19 iunie. 

La sustinerea examenelor, elevii sunt asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica, pe clase. Pe usa fiecarei sali de examen este afisata lista nominala cu elevii repartizati in acea sala. Daca elevii intra in sala cu materiale ajutatoare sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare sunt eliminati din examen si li se acorda nota 1 la proba respectiva, indiferent daca au copiat sau nu. 

Examenele din cadrul Evaluarii Nationale incep la ora 9:00, cand se deschid plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata, in fiecare sala in care se sustine proba. Accesul elevilor in sali este permis, cel mai tarziu, cu 30 de minute inainte de inceperea probei, respectiv pana la ora 8.30, in fiecare zi in care se desfasoara probele scrise.

Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi profesori de alta specializare decat cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine proba.

Fiecare elev primeste o coala de hartie tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea in care sunt trecute in actul de identitate si completeaza lizibil celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate este lipit, dupa distribuirea subiectelor in sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata. 

Colturile lucrarilor sunt lipite numai dupa ce elevii au inceput sa scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atatea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii cate le sunt necesare. Acestia completeaza, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, in coltul care urmeaza sa fie lipit. 

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra in sala si niciun elev nu poate parasi sala, decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Elevii care nu se afla in sala in momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine Evaluarea Nationala in sesiunea respectiva. In cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistenti, pana la inapoierea in sala de clasa. In aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.

Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematica”, elevii pot sa foloseasca instrumente de desen. Se interzice folosirea, in timpul probelor, a mijloacelor de calcul si se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti.

Elevii care vor sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. In cazul in care unii elevi, din diferite motive – corectari numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere – doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. 

In timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, asistentilor le este interzis sa le dea elevilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa discute intre ei si sa rezolve subiectele. Unul dintre asistenti sta in fata clasei, celalalt in spatele clasei. 

Dupa ce isi incheie lucrarile, elevii numeroteaza foile sub indrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris in total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa incheierea numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.

La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.

In cazul in care un elev refuza sa predea lucrarea scrisa, atunci el va fi eliminat din examen. Candidatii aflati in aceasta situatie nu vor fi nota 1 la lucrarea respectiva, nu vor mai putea participa la probele urmatoare, vor fi mentionati in lista finala ca „eliminati” si nu li se va incheia media la Evaluarea Nationala.

Corectarea lucrarilor se face pe baza baremului unic de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordandu-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte din oficiu. Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire, si o trece pe lucrare.

In cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. 

In cazul in care diferenta intre notele acordate de catre cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori, stabiliti de presedintele comisiei, iar nota acordata de acestia va fi nota finala.

Metodologia precizeaza ca elevii surprinsi avand asupra lor manuale, dictionare, notite, insemnari, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind in timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, comunicand cu ceilalti elevi sau comitand alte fapte menite sa le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectiva; tentativa de frauda se pedepseste in acelasi mod.

In situatia in care frauda este dovedita dupa evaluarea lucrarii, nota obtinuta prin frauda se anuleaza si se inlocuieste cu nota 1.

Se interzice colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la elevi, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude in randul elevilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unitatile de invatamant sau din centrele zonale de evaluare.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

Un tanar baut si fara permis a produs o tragedie intr-o localitate din Buzau. O femeie a murit pe loc, iar alte doua persoane, printre care si un copil de trei ani, au ajuns in stare grava la spital

URMĂTORUL ARTICOL

Marius Usturoiu, directorul Mareea Travel, a precizat ca responsabilitatea pentru pagubele produse in urma accidentului din Muntenegru apartine transportatorului, Gregory Tour, conform contractului incheiat de acesta cu agentia de turism

Ultimele știri de la Actualitate