ministerul_sanatatii

Guvernul va sesiza Parchetul in legatura cu decizia directorului Directiei contabilitate si patrimoniu din Ministerul Sanatatii de a aviza, in conditii nelegale, incheierea unui protocol cu un furnizor al unui program informatic de contabilitate

În Raportul de Control derulat de către Corpul de Control al Primului Ministru în legatură cu respectarea dispoziţiilor legale privind Protocolul încheiat între MS şi societatea comercială SC Adi Com Soft SRL se precizează că în data de 23.05.2012 s-a încheiat un contract între MS si SC. ADI Com Soft SRL, care a avut ca obiect furnizarea de către agentul economic a unui program informatic de contabilitate la preţul de 78.120 RON destinat activităţii proprii a Ordonatorului principal de credite, fiind utilizat la nivel central.
La data de 05.02.2013, SC.ADI Com Soft SRL a transmis MS o ofertă prin care propunea punerea la dispoziţia acestuia, cu titlu gratuit, a unui număr de 300 de licenţe pentru un program informatic de contabilitate destinat instituţiilor publice din subordinea ministerului.
În oferta SC. ADI Com Soft SRL se preciza că toate instituţiile publice din subordinea ministerului urmau să utilizeze programul informatic de contabilitate în baza unor contracte de mentenanţă.
Pe data de 15.02.2013, Ministerul Sănătăţii şi SC.ADI Com Soft SRL au încheiat un Protocol, prin care societatea punea la dispoziţia instituţiilor publice din subordinea MS, cu titlu gratuit, un program informatic de contabilitate. În conţinutul acestui document nu au fost cuprinse prevederi referitoare la condiţiile concrete în care urmau să fie utilizate licenţele transmise cu titlu gratuit.
Raportul Corpului de Control arată că deşi SC.ADI Com Soft SRL a propus iniţial încheierea unor contracte de mentenanţă cu instituţiile publice din subordinea MS, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, nu şi-a exprimat acordul cu privire la această propunere, întrucât Protocolul încheiat în data de 15.02.2013 nu a cuprins clauze referitoare la încheierea contractelor de mentenanţă.
Cu toate acestea, directorul Direcţiei de Contabilitate şi Patrimoniu, Bumbac Georgeta, a transmis către toate instituţiile din subordinea MS adresa nr 17693/15.03.2013, prin care preciza că „ MS a luat decizia adoptării unui sistem unitar de contabilitate la nivelul întregii structuri”.
Raportul Corpului de Control al Primului Ministru arată că împrejurarea invocată în conţinutul adresei nu corespunde adevărului din următoarele considerente:
– Conducerea MS nu a luat o decizie în sensul adoptării „unui sistem unitar de contabilitate la nivelul întregii structuri”, întrucât prin semnarea Protocolului din data de 15.02.2013 a fost de acord doar cu primirea cu titlu gratuit a unui număr de 300 de licenţe, lăsând la latitudinea fiecărei instituţii opţiunea de a utiliza sau de a nu utiliza aceste licenţe
– În Protocolul mai sus menţionat nu se fac referiri/menţiuni cu privire la condiţiile ulterioare de utilizare a licenţelor.
De asemenea, prin adresa nr 17693/15.03.2013, Directorul Bumbac Georgeta a dispus ca licenţele să fie utilizate în baza unui contract de mentenanţă şi asistenţă tehnică încheiat între fiecare instituţie publică din subordinea MS şi S.C ADI Com Soft SRL.
Analizând conţinutul adresei nr 17693/15.03.2013 trimise de Directorul Georgeta Bumbac, a reieşit obligarea instituţiilor din subordinea MS de a utiliza licenţele „în baza unui contract de mentenanţă” încheiat cu  S.C ADI Com Soft SRL.
Mai mult, raportul Corpului de Control al Primului Ministru arată faptul că adresa depăşeşte cadrul contractual consemnat în Protocolul din data de 15.02.2013. De asemenea, Protocolul EN 1359/15.02.2013 încheiat între MS şi şi SC. ADI Com Soft SRL nu a cuprins clauze referitoare la obligaţia instituţiilor publice subordonate MS de a încheia contracte de mentenanţă cu această societate.
În conţinutul adresei nr 17693/15.03.2013, Bumbac Georgeta a mai afirmat faptul că „între Ministerul Sănătăţii şi SC. ADI Com Soft SRL s-a convenit ca valoarea serviciilor de mentenanţă şi asistenţă tehnică lunară să fie cel mult egală cu valorile plătite în prezent de fiecare instituţie publică subordonată pentru servicii informatice similare”.
Această împrejurare nu corespunde adevărului, întrucât Protocolul nr EN 1359-15.02.2013 nu a cuprins clauze referitoare la valoarea eventualelor contracte de mentenanţă şi asistenţă tehnică încheiate de instituţiile publice subordonate MS cu SC. ADI Com Soft SRL.
Mai mult, Raportul Corpului de Control al Primului Ministru arată că depăşirea cadrului stabilit prin Protocolul nr EN 1359-15.02.2013 a rezultat şi din faptul că, la data de 26.03.2013, Directorul Direcţiei de Contabilitate şi Patrimoniu, Bumbac Georgeta a transmis o nouă adresă către toate instituţiile publice subordonate MS prin care preciza că „transmiterea cu titlu gratuit a licenţelor şi implementarea acestora la nivelul fiecărei instituţii nu înseamnă obligativitatea utilizării acestora în cadrul unor contracte de mentenanţă”.
În acelaşi raport, se precizează că fapta directorului Direcţiei Contabilitate şi Patrimoniu din cadrul MS, Georgeta Bumbac, ar putea constitui obiectul material al infracţiunii de fals intelectual prevăzut la art.289 Cod Penal întrucât aceasta este un înscris care are aptitudinea de a produce consecinţe juridice chiar dacă până la data efectuării controlului nu s-a încheiat niciun contract de mentenanţă între SC Adi Com Soft SRL şi instituţiile din subordinea MS.
Prin urmare, Corpul de Control al Primului-Ministru, ca organ cu atribuţii de control, va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătura cu operaţiunile sau actele ilicite constatate în urma desfăşurării acţiunii de control la MS care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, Instanţa de judecată, să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunii respective şi asupra vinovăţiei.
Guvernul sesizează Parchetul pentru un contract avizat de un director din Sănătate cu o firmă

Guvernul sesizează Parchetul pentru un contract avizat de un director din Sănătate cu o firmă

În Raportul de Control derulat de către Corpul de Control al Primului Ministru în legatură cu respectarea dispoziţiilor legale privind Protocolul încheiat între MS şi societatea comercială SC Adi Com Soft SRL se precizează că în data de 23.05.2012 s-a încheiat un contract între MS si SC. ADI Com Soft SRL, care a avut ca obiect furnizarea de către agentul economic a unui program informatic de contabilitate la preţul de 78.120 RON destinat activităţii proprii a Ordonatorului principal de credite, fiind utilizat la nivel central.

La data de 05.02.2013, SC.ADI Com Soft SRL a transmis MS o ofertă prin care propunea punerea la dispoziţia acestuia, cu titlu gratuit, a unui număr de 300 de licenţe pentru un program informatic de contabilitate destinat instituţiilor publice din subordinea ministerului.

În oferta SC. ADI Com Soft SRL se preciza că toate instituţiile publice din subordinea ministerului urmau să utilizeze programul informatic de contabilitate în baza unor contracte de mentenanţă.

Pe data de 15.02.2013, Ministerul Sănătăţii şi SC.ADI Com Soft SRL au încheiat un Protocol, prin care societatea punea la dispoziţia instituţiilor publice din subordinea MS, cu titlu gratuit, un program informatic de contabilitate. În conţinutul acestui document nu au fost cuprinse prevederi referitoare la condiţiile concrete în care urmau să fie utilizate licenţele transmise cu titlu gratuit.

Raportul Corpului de Control arată că deşi SC.ADI Com Soft SRL a propus iniţial încheierea unor contracte de mentenanţă cu instituţiile publice din subordinea MS, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, nu şi-a exprimat acordul cu privire la această propunere, întrucât Protocolul încheiat în data de 15.02.2013 nu a cuprins clauze referitoare la încheierea contractelor de mentenanţă.

Cu toate acestea, directorul Direcţiei de Contabilitate şi Patrimoniu, Bumbac Georgeta, a transmis către toate instituţiile din subordinea MS adresa nr 17693/15.03.2013, prin care preciza că „ MS a luat decizia adoptării unui sistem unitar de contabilitate la nivelul întregii structuri”.

Raportul Corpului de Control al Primului Ministru arată că împrejurarea invocată în conţinutul adresei nu corespunde adevărului din următoarele considerente:

– Conducerea MS nu a luat o decizie în sensul adoptării „unui sistem unitar de contabilitate la nivelul întregii structuri”, întrucât prin semnarea Protocolului din data de 15.02.2013 a fost de acord doar cu primirea cu titlu gratuit a unui număr de 300 de licenţe, lăsând la latitudinea fiecărei instituţii opţiunea de a utiliza sau de a nu utiliza aceste licenţe

– În Protocolul mai sus menţionat nu se fac referiri/menţiuni cu privire la condiţiile ulterioare de utilizare a licenţelor.

De asemenea, prin adresa nr 17693/15.03.2013, Directorul Bumbac Georgeta a dispus ca licenţele să fie utilizate în baza unui contract de mentenanţă şi asistenţă tehnică încheiat între fiecare instituţie publică din subordinea MS şi S.C ADI Com Soft SRL.

Analizând conţinutul adresei nr 17693/15.03.2013 trimise de Directorul Georgeta Bumbac, a reieşit obligarea instituţiilor din subordinea MS de a utiliza licenţele „în baza unui contract de mentenanţă” încheiat cu  S.C ADI Com Soft SRL.

Mai mult, raportul Corpului de Control al Primului Ministru arată faptul că adresa depăşeşte cadrul contractual consemnat în Protocolul din data de 15.02.2013. De asemenea, Protocolul EN 1359/15.02.2013 încheiat între MS şi şi SC. ADI Com Soft SRL nu a cuprins clauze referitoare la obligaţia instituţiilor publice subordonate MS de a încheia contracte de mentenanţă cu această societate.

În conţinutul adresei nr 17693/15.03.2013, Bumbac Georgeta a mai afirmat faptul că „între Ministerul Sănătăţii şi SC. ADI Com Soft SRL s-a convenit ca valoarea serviciilor de mentenanţă şi asistenţă tehnică lunară să fie cel mult egală cu valorile plătite în prezent de fiecare instituţie publică subordonată pentru servicii informatice similare”.

Această împrejurare nu corespunde adevărului, întrucât Protocolul nr EN 1359-15.02.2013 nu a cuprins clauze referitoare la valoarea eventualelor contracte de mentenanţă şi asistenţă tehnică încheiate de instituţiile publice subordonate MS cu SC. ADI Com Soft SRL.

Mai mult, Raportul Corpului de Control al Primului Ministru arată că depăşirea cadrului stabilit prin Protocolul nr EN 1359-15.02.2013 a rezultat şi din faptul că, la data de 26.03.2013, Directorul Direcţiei de Contabilitate şi Patrimoniu, Bumbac Georgeta a transmis o nouă adresă către toate instituţiile publice subordonate MS prin care preciza că „transmiterea cu titlu gratuit a licenţelor şi implementarea acestora la nivelul fiecărei instituţii nu înseamnă obligativitatea utilizării acestora în cadrul unor contracte de mentenanţă”.

În acelaşi raport, se precizează că fapta directorului Direcţiei Contabilitate şi Patrimoniu din cadrul MS, Georgeta Bumbac, ar putea constitui obiectul material al infracţiunii de fals intelectual prevăzut la art.289 Cod Penal întrucât aceasta este un înscris care are aptitudinea de a produce consecinţe juridice chiar dacă până la data efectuării controlului nu s-a încheiat niciun contract de mentenanţă între SC Adi Com Soft SRL şi instituţiile din subordinea MS.

Prin urmare, Corpul de Control al Primului-Ministru, ca organ cu atribuţii de control, va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătura cu operaţiunile sau actele ilicite constatate în urma desfăşurării acţiunii de control la MS care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, Instanţa de judecată, să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunii respective şi asupra vinovăţiei.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

Accident cumplit la Craiova! Un elev de clasa a III-a se afla in stare grava la un spital din Craiova dupa ce a cazut intr-o teava la ora de sport. Teava metalica i-a strapuns abdomenul si i-a afectat ficatul. Copilul a fost operat de urgenta

URMĂTORUL ARTICOL

Revoltator! Dupa introducerea coplatii in spitale, pensionarii se imprumuta la CARP inainte sa se interneze. In luna mai, CARP a acordat imprumuturi de peste un milion de lei

Ultimele știri de la Actualitate