Iata programul complet al Targului de Carte Librex de la Iasi de joi 13 martie 2014

Programul de evenimente LIBREX se va desfăşura sub genericul La LIBREX 2014, citeşti toate cărţile autorilor tăi preferaţi

 

13 martie 2014

Ora 10.00, Palas Mall, Atrium, nivelele 0 şi 1, Str. Palas nr. 7A, Iaşi

Accesul publicului la TÂRGUL DE CARTE, ARTĂ ŞI MUZICĂ LIBREX 2014, Ziua a II-a. Intrarea liberă

Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Prezentator: Irina Stratulat

 

Ora 10.15 – 10.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

EDITURA „GR. T. POPA” – UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” IAŞI

Lansarea a două lucrări de specialitate din Colecţia „Medicină dentară”:

Pedodonţie, vol. I, autori: Adriana Bălan, Marinela Păsăreanu.

Prezintă: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna şi Prof. univ. dr. Adam Maxim

Periodontology propaedeutics, autori: Sorina Solomon, Oana Potârnichie.

Prezintă: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna şi Prof. univ. dr. Ştefan Lăcătuşu

Moderator: Prof. Viorica Scutaru, Director al Bibliotecii Centrale UMF „Gr. T. Popa” Iaşi

 

Ora 11.00 – 11.30, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

EDITURA „GR. T. POPA” – UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” IAŞI

Lansarea a două lucrări de specialitate din Colecţia „Farmacie”:

Non-Metal Chemistry, autor: Alina Ştefanache.

Prezintă: Prof. univ. dr. Ileana Cojocaru şi Conf. univ. dr. Georgiana Tauşer

Sinteze şi biosinteze de substanţe medicamentoase: metode industriale şi de laborator, autori: Cătălina Daniela Stan, Maria Drăgan. Prezintă: Prof. univ. dr. Ileana Cojocaru şi Conf. univ. dr. Georgiana Tauşer

Moderator: Prof. Viorica Scutaru, Director al Bibliotecii Centrale UMF „Gr. T. Popa” Iaşi

 

Ora 11.35 – 11.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

EDITURA „GR. T. POPA” – UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” IAŞI

Lansare de carte în cadrul Colecţiei „Varia”: Călător între milenii. Pe băncile şcolii, , autor: Ostin Mungiu.

Prezintă: autorul. Moderator: Prof. Viorica Scutaru, Director al Bibliotecii Centrale UMF „Gr. T. Popa” Iaşi

 

Ora 12.00 – 12.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

FORUMUL ASOCIAŢIILOR CULTURALE LA LIBREX 2014, ediţia I (2)

FORUMUL ASOCIAŢIILOR CULTURALE este o acţiune care are în vedere consolidarea cadrului formal deja existent, în care vor fi dezbătute pe larg, în mod structurat, problemele cu care se confruntă mediul cultural românesc, necesităţile asociaţiilor culturale româneşti de pretutindeni, căile comune de acţiune pentru soluţionarea acestora şi/sau se vor prezenta programe, activităţi, lansări de carte, diverse evenimente cultural-artistice. Asociaţiile din toată regiunea Moldovei sunt invitate să-şi prezinte proiectele încheiate şi proiectele de viitor. Acest Forum le oferă asociaţiilor culturale un cadru organizat în care îşi pot face cunoscute activitatea, îşi pot spori vizibilitatea şi pot dezvolta noi parteneriate.

 

CENACLUL LIRA 21 Bacău – Prezentarea cărţilor editate în cadrul Cenaclului LIRA 21:

Antologie de poezie şi proză, selecţie de poezie şi proză de Cristina Ştefan, Editura ArtBook, Bacău

Jazz Cub, autor: Cristina Ştefan, Editura ArtBook, Bacău

Ceai cu Adala, autori: Cristina Ştefan şi Adrian Grauenfels, Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău

Între genă şi har, autor: Ioana Carp, Editura ArtBook, Bacău

Însemnări (ne)critice. Jurnal de lectură, autor: Cristina Ştefan, Editura ArtBook, Bacău

A treia carte. Poezii – o selecţie de Cristina Ştefan, Editura ArtBook, Bacău. Moderator: Cristina Ştefan

Ora 13.00 – 13.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura TIMPUL Iaşi

Lansare de carte: Frigul din clepsidră, autor: Mihaela Grădinariu.

Prezintă: Mircea Ciubotaru şi Cassian Maria Spiridon

Ora 13.30 – 13.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura Revistei „CONVORBIRI LITERARE” Iaşi

Lansare de carte: Teodor Al. Munteanu. Popas în timp, autor: Livia Ciupercă.

Prezintă: Constantin Dram şi Cassian Maria Spiridon

Ora 14.00 – 14.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura TIMPUL Iaşi

Lansare de carte: Ceasornicul cu ochi de păianjen, autor: Paul Munteanu. Prezintă: Constantin Dram şi

Cassian Maria Spiridon

Ora 14.30 – 14.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editurii LUMEN Iaşi

Masă rotundă – Programul Lumen Media Publishing UK. Participă: Conf. univ. dr. Antonio Sandu,

Directorul Editurii Lumen şi drd. Ana Caras, Departament PR Editura Lumen

Ora 15.00 – 15.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura NOMINA Bucureşti

Dezbatere Rolul şi importanţa lecturii ca abilitate de viaţă

Ora 16.00 – 16.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAŞI, Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice

Microrecital cameral – Cvartetul „ARTES”: Sara Stroici – vioara I, anul IV; prof. Ina Turcu – vioara II;

Lect. univ. dr. Luminiţa Ciobanu – violă; Alexandra Mihai – violoncel, anul III.

Coordonator: Conf. univ. dr. Elena Ovănescu

Ora 16.30 – 16.50, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura DOXOLOGIA Iaşi

Lansare de carte: Alexandru Lascarov-Moldovanu. Încorsetările unei vieţi, autor: Livia Ciupercă.

Invitat: Liviu Antonesei. Moderator: Cătălin Jeckel

Ora 16.50 – 17.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura DOXOLOGIA Iaşi

Lansarea Colecţiei „Cuvioşi Stareţi de la Optina”. Invitaţi: Pr. Prof. Teoctist Caia, Pr. Constantin Sturzu,

Pr. Dumitru Păduraru. Moderator: Cătălin Jeckel

Ora 17.25 – 17.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura DOXOLOGIA Iaşi

Lansări de carte: Medicina naturistă. Tainele tinereţii, sănătăţii şi frumuseţii şi Fumatul, duşmanul nemilos al omenirii, autor: Prof. univ. dr. Constantin Milică. Invitaţi: Prof. dr. Constantin Milică, avocat Camelia Haller. Moderator: Cătălin Jeckel

Ora 18.00 – 19.45, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

LANSĂRILE CASEI EDITORIALE DEMIURG LA LIBREX 2014 (I)

Lansarea unei serii de cărţi de specialitate coordonate de Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna

1) Formare formatori/specialişti în reabilitare orală.

Suport de curs. Modulul I: Explorări minim invazive şi radio-imagistice

Modulul I: Explorări minim invazive şi radio-imagistice (termografie computerizată, explorări funcţionale

ale sistemului stomatognat – radiologie, imagistică şi informatică medicală)

Modulul II: Aspecte clinice şi tehnologice ale reabilitării orale (Odontologie şi Paradontologie)

Modulul III: Aspecte clinice şi tehnologice ale reabilitării orale (Protetică şi tehnologia protezelor)

Modulul IV: Aspecte clinice şi tehnologice ale reabilitării orale (Implantologie, Reabilitarea pierderilor de substanţă maxilo-facială)

2) Aspecte clinice ale reabilitărilor orale în odontoterapie şi paradontologie

3) Reabilitare implanto-protetică şi reabilitarea pierderilor de substanţă. Abordări actuale

Prezintă: Prof. univ. dr. Maria Ursache, Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna, Prof. univ. dr. Ştefan Lăcătuşu

Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Prezentator: Irina Stratulat

Ora 12.00 – 12.50, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Moment EIKON Cluj-Napoca la LIBREX 2014 (IV) – lansări de carte

Cărţile vieţuirii, autor: Horia Bădescu

Clujul poeţilor, antologie de Horia Bădescu

Clujul interbelic. Anatomia unui miracol, autor: Petru Poantă

Ferestrele Clujului. Exerciţii de memorie culturală, autor: Mircea Popa

Suflet ardelean – Publicistică din perioada 1936 – 1944, autor: Constantin Hagea

Prezintă: Ioan Holban, Lucian Pricop, Valentin Ajder

Ora 13.00 – 13.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Moment EIKON Cluj-Napoca la LIBREX 2014 (V) – lansări de carte

Istoria Transilvaniei, autori: Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan

Singur cu Hegel, autor: Vasile Gogea

Voci în vacarm – Un dialog cu Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, ediţia a II-a, autor: Vasile Gogea

Marx şi religia. O introducere, autor: Nicolae Turcan

Prezintă: Cristina Gavriluţă, Liviu Antonesei, Nicu Gavriluţă, Valentin Ajder

Ora 14.00 – 14.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura InfoRapArt 2014 Galaţi

Lansare de carte şi lectură publică – autori: Petre Rău, editor, publicist, scriitor din Galaţi, membru al USR,

filiala Iaşi şi Denisa Lepădatu, elevă şi autoare a patru cărţi.

Primăvara fără sigiliu – versuri, autor: Denisa Lepădatu.

Invitaţi: poeţii Dionisie Duma, Paul Sân-Petru, Constantin Oancă, membri ai USR, filiala Iaşi

Ora 15.00 – 15.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0I

Editura ADENIUM Iaşi

Lansare de carte: Un detectiv cu uşoare dureri de cap, autor: Iulian Sîrbu. Invitaţi: Iulian Sîrbu, Paul Gorban. Moderator: Liviu Antonesei

Ora 16.00 – 16.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

LANSĂRILE CASEI EDITORIALE DEMIURG LA LIBREX 2014 (II)

Viorica Moisuc, Un secol din istoria tezaurului românesc „păstrat” la Moscova (Studiu şi documente).

Prezintă: Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei şi dr. Alexandrina Ioniţă

Emilian Bold, Danzig – prima victimă a războiului. 1 septembrie 1939.

Prezintă: Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei şi dr. Alexandrina Ioniţă

Radu Rosetti, Acţiunea politicii ruseşti în Ţările Române, povestită de organele oficiale franceze.

Prezintă: Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei, drd. Gheorghe G. Mironescu şi dr. Alexandrina Ioniţă

Radu Rosetti, Cenzura în Moldova. Prezintă: Prof. univ. dr. Gabriel Bădărău, drd. Gheorghe G. Mironescu şi

dr. Alexandrina Ioniţă

Mircea Ciubotaru, Boierii Moldovei în izvoade de scutelnici (1821 – 1827), volum editat de Marius Adumitroaei şi Mircea Ciubotaru. Prezintă: Lector dr. Cristian Ploscaru, Prof. univ. dr. Mircea Ciubotaru şi dr. Alexandrina Ioniţă

Bogdan Petriceicu Hasdeu, Istoria toleranţei religioase în România. Prezintă: dr. Alexandrina Ioniţă

Ora 17.00 – 17.45, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

LANSĂRILE CASEI EDITORIALE DEMIURG LA LIBREX 2014 (III)

Constantin Bobulescu, Tătăraşii sau traiul negustorului Ioan Movileanu din veacul al XIX-lea.

Prezintă: Prof. univ. dr. Ion I. Solcanu, dr. Liviu Papuc, dr. Alexandrina Ioniţă

Nicolae Iorga, Medici şi medicină în trecutul românesc (Colecţia „Conferinţele Iorga”).

Prezintă: dr. Alexandrina Ioniţă şi drd. Irina Croitoru

Nicolae Iorga, Dezvoltarea ideii unităţii politice a românilor.

Prezintă: Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei şi dr. Alexandrina Ioniţă

Primăria Municipiului Iaşi, Sala Mare, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, Iaşi

Ora 11.00 – 12.30, Sala Mare a Primăriei Municipiului Iaşi, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, Iaşi

FORUMUL ASOCIAŢIILOR CULTURALE LA LIBREX 2014, ediţia I (3)

FORUMUL ASOCIAŢIILOR CULTURALE este o acţiune care are în vedere consolidarea cadrului formal deja existent, în care vor fi dezbătute pe larg, în mod structurat, problemele cu care se confruntă mediul cultural românesc, necesităţile asociaţiilor culturale româneşti de pretutindeni, căile comune de acţiune pentru soluţionarea acestora şi/sau se vor prezenta programe, activităţi, lansări de carte, diverse evenimente cultural-artistice. Asociaţiile din toată regiunea Moldovei sunt invitate să-şi prezinte proiectele încheiate şi proiectele de viitor. Acest Forum le oferă asociaţiilor culturale un cadru organizat în care îşi pot face cunoscute activitatea, îşi pot spori vizibilitatea şi pot dezvolta noi parteneriate.

Asociaţia culturală FUNDAŢIA IAŞI – CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ

Prezentare-dezbatere IDEATOR IAŞI 2021. FOCUS PE INDUSTRIILE CREATIVE

IDEATOR IAŞI 2021 este un proiect iniţiat cu scopul de a stimula iniţiativele creative şi de a spori gradul de implicare a cetăţenilor în viaţa culturală a oraşului Iaşi.

Invitat special: Valentina Montalto, project manager KEA European Affairs, Bruxelles (cel mai important centru de cercetare din Europa dedicat culturii şi industriilor creative). Moderator: Florin Cîntic, istoric

DE VORBĂ CU AUTORII, zona de întâlniri literare, Palas Mall, Atrium, nivel 1, lângă Secretariatul LIBREX

spaţiu special conceput ca o zonă de relaxare şi socializare, unde cititorii vor avea oportunitatea ca în zilele dedicate LIBREX-ului, să întâlnească mai mulţi autori, să discute cu aceştia la o ceaşcă de ceai, să vadă pe viu cum se poate naşte o pagină de manuscris, să descopere cât mai multe secrete din laboratorul şi fluxul de creaţie al autorilor, din tabieturile şi poveştile lor de viaţă şi ficţiune.

Ora 11.00 – 11.55, zona de întâlniri literare, Palas Mall, Atrium, nivel 1, lângă Secretariatul LIBREX

Întâlnire literară cu Doru Scărlătescu

Reputat scriitor ieşean, autor, printre altele, al volumelor Apocrife la istoria facerii, publicat la Editura Junimea, 2012, Literatura şi celelalte arte, Editura Junimea, 2005, lucrare care propune dezbaterea unor teme de domeniul esteticii generale, al istoriei şi criticii de artă, al teoriei, istoriei şi criticii literate.

Ora 12.00 – 12.55, zona de întâlniri literare, Palas Mall, Atrium, nivel 1, lângă Secretariatul LIBREX

De vorbă cu Emanuela Ilie

Emanuela Ilie este cadru didactic universitar la Catedra de Literatură română „G. Ibrăileanu” a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Doctor în filologie din 2006, cu o teză intitulată „Alteritatea în proza românească interbelică”. Redactor la „Poezia”, colaborator cu rubrici permanente la „Convorbiri literare”, „Dacia literară”, „Revista română” ş.a. Peste 150 de articole, studii, recenzii publicate în diferite reviste de cultură literară. Organizator al Colocviului Naţional de Didactica Limbii şi Literaturii Române „Constantin Parfene”, care se desfăşoară, din 2004, la Iaşi sau Vaslui. A publicat: Didactica literaturii. Metode (2006), Elemente de didactica literaturii române (ed. I, 2007), Hieroglifele poeţilor (2008, critica literară, Premiul „Mălin Tacu” pentru debut la Salonul Internaţional de Carte Românească, Iaşi, octombrie 2008).

Ora 14.00 – 14.55, zona de întâlniri literare, Palas Mall, Atrium, nivel 1, lângă Secretariatul LIBREX

În dialog cu Cristian Livescu

Cristian Livescu este critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor Filiala Iaşi, din anul 1989, redactor-şef şi director editor al revistei „Antiteze” din Piatra Neamţ, sub egida USR, din 2000 şi în prezent, membru în Colegiul revistei „Convorbiri literare” din Iaşi, din 1997, fondator şi organizator principal al Târgului de Carte Libris de la Piatra Neamţ, la a treia ediţie, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Neamţ, preşedinte al Societăţii Scriitorilor din judeţul Neamţ (ONG) şi editor al revistei „Antiteze”.

Ora 17.00 – 17.55, zona de întâlniri literare, Palas Mall, Atrium, nivel 1, lângă Secretariatul LIBREX

Despre literatură cu Christian Tămaş

Christian Tămaș este un scriitor, filosof, orientalist şi traducător român. Din anul 2000, este consilier pe ştiinţe umaniste la IBC Cambridge, Marea Britanie, iar din 2009, cercetător în domeniul ştiinţelor umaniste la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Opera sa include romane (Cavalerul negru, 1992; Blestemul catharilor, 1993; Labirint, 1995), proză scurtă (Liniştea albă, 2004), studii de cultură şi civilizaţie (Trezirea la nemurire, 1997; Crize contemporane: disoluţia sacrului, 2003; Crize contemporane: ofensiva islamului, 2004; Strategii de comunicare în Coran, 2007; Avatarurile unui articol hotărât, 2012).De asemenea, a participat la numeroase opere colective, este autor de prefeţe, de recenzii de critică literară şi îngrijitor de ediţii. Ca traducător, a publicat traduceri din şi în italiană, arabă, franceză, spaniolă, catalană, portugheză, engleză şi irlandeză. Este deţinător al unor premii şi distincţii naţionale şi internaţionale, între care: Premiul Uniunii Scriitorilor din România (filiala Iaşi), Premiul „Naji Naaman” (Liban), Medalia de Aur pentru excelenţă intelectuală (Perú) ş.a.

CLUBUL DE LECTURĂ „EX LIBRIS”, zona de întâlniri literare, Palas Mall, Atrium, nivel 1, lângă Secretariatul LIBREX

Ora 10.10 – 10.55, zona de întâlniri literare, Palas Mall, Atrium, nivel 1, lângă Secretariatul LIBREX

Prezentarea catalogului Editurii OLIMPIAS Galaţi, director: scriitoarea Olimpia Sava

Olimpia Sava este o autoare prolifică de literatură pentru copii, deţinătoare, printre multe altele, a Premiului Special pentru carte didactică pentru copii – Salonul Internaţional de Carte Românească – Iaşi, ediţia a XVI-a, 8 – 10.10.2007, a Premiului II la Concursul Noilor Apariţii Editoriale – Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Oameni şi locuri-tradiţie, ştiinţă, cultură şi civilizaţie românească”, ediţia a XII-a, 15.11.2008.

Ora 13.00 – 13.55, zona de întâlniri literare, Palas Mall, Atrium, nivel 1, lângă Secretariatul LIBREX

Lecturi din cărţile scriitorului Marin Năstase

Prozator şi eseist gălăţean, autor al romanului fantastic Mărţişor, Editura Şcoala Gălăţeană, 2004 şi al volumelor de povestiri Fermecate obiceiuri, 2005; Magia colindei, 2008, Domnişoara Iulia, cât şi al volumului de nuvele şi miniromane SRL Amaru, Editura Olimpias, 2012.

Ora 19.00 – 19.45, zona de întâlniri literare, Palas Mall, Atrium, nivel 1, lângă Secretariatul LIBREX I

Pagini literare: Sunet de frig de Speranţa Miron, scriitoare din Galaţi

Scriitoare gălăţeană, iniţiatoare a Atelierului de creaţie „Speranţa Miron” în cadrul Grupul Şcolar „Traian” Galaţi; a colaborat cu diverse publicaţii, printre care: Revista „Pax Aura Mundi” Galaţi; Revista „Şansa ta”; „Art et Poésie”; „Le Courrier Francophone”; „Les nouveaux cahiers de l’Adour”, Franţa. Dintre volumele publicate, amintim: Ca petalele de crin, versuri, Galaţi, Editura Pax Aura Mundi, 1998; Lacrima lutului, Galaţi, Editura Pax Aura Mundi, 2000; La larme de l’argile, traducere din limba română de dr. Constantin Frosin. Galaţi, Editura Pax Aura Mundi, 2000; Tandreţea tăcerii, Galaţi, Editura Pax Aura Mundi, 2007.

Concursul de Interpretare artistică „Micul Prinţ”, ediţia a II-a.

Secţiunea I. „Artă teatrală” – Sala Mozart, Palas Mall, nivel 2, Congress Hall

Membrii juriului Concursului de Interpretare artistică „Micul Prinţ” 2014:

Oltiţa CÂNTEC, preşedintele juriului, critic de teatru şi publicist, doctor în teatrologie, director artistic al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” din Iaşi, secretar general al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru

Vasilica BĂLĂIŢĂ, actriţă, doctor în teatrologie, Lect. univ. dr. la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Irina SCUTARIU, doctor în teatrologie, Lect. univ. dr. la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Prezentator: Diana Hurjui

 

Pentru Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall, accesul se poate face în două moduri: pe la nivelul 1, lângă Magazinul H&M, de unde se ia liftul care duce la nivelul 2, unde se găseşte sala menţionată sau prin exterior, pe scările fixe sau rulante din dreptul intrării principale în Palas Mall (dinspre E-ON sau Palatul Culturii).

Ora 10.30 – 10.55, Palas Mall, Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall

Şcoala Primară „Vasile Conta” Iaşi

Teatru de păpuşi (marionete pe băţ): Capra cu trei iezi de Ion Creangă, durata: 10 min. Interpretează:

Adina Daraban – capra; Octavian Pavel – lupul; Maria Bodnariuc – iedul cel mic; Alexandra Caraba – iedul cel mare;

Daria Rusu – iedul cel mijlociu; Teodora Rusu – ursul; Marco Pascal – focul. Profesor coordonator: Delia Pricope

Ora 11.00 – 11.30, Palas Mall, Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall

Colegiul „Mihai Eminescu” Iaşi (Şcoala „Mihail Kogălniceanu” Iaşi)

Piesa de teatru „Visul copiilor albi” – Trupa „Pipo”. Interpretează: Eliza Baciu – copil alb 1; Maria Călinescu –

copil alb 2; Raluca Cebere – mama; Bianca Martiniuc – spiriduş; Rareş Rotaru – spiriduş; Ecaterina Artene – spiriduş; Ana Maria Roată – spiriduş; Mert Demirkol – îngerul. Coordonator trupă: Gabriela Andrei

Ora 11.35 – 11.55, Palas Mall, Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall

Grădiniţa Angel Kids Iaşi

Trupa „Micii actori”. Coordonator trupă: Ema Iulia Panainte

Ora 12.00 – 12.20, Palas Mall, Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall

Centrul de Performanţă Kids Heaven Iaşi

Piesa de teatru „Scufiţa Roşie” – Trupa „Actori în devenire”. Interpretează: Maria Ciapoi – Scufiţa Roşie; Cezar Barbu – Lupul; Ştefan Palaghia – Ursul; Horia Apălimăriţei – Vânătorul; Rebeca Tabaranu – Bunica; Noemi Atodiresei – Mătuşa; Matei Sava, Ştefan Butugan, Robert Ifrim – Iepuraşii. Coordonator trupă: Claudia Miroşnicencu

Ora 12.25 – 12.30, Palas Mall, Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall

Palatul Copiilor Iaşi

Sceneta Gogoaşa. Interpretează: Robert Bîlcu (moşul) şi Ana Maria Hordilă (baba). Coordonator: Ana Hegyi

Ora 12.35 – 13.10, Palas Mall, Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall

Palatul Copiilor Iaşi

Piesa de teatru Păcală, adaptare după un text de Constantin Brehnescu – Trupa „Fapte”. Interpretează:

Răzvan Olaru – Păcală; Iuliana Avram – mireasa; Eduard Patrichi – mirele; Eduard Tican – flăcăul; Cristina Silvaş – tâlharul I; Alexandra Goagă – tâlharul II; Ioana Popa – slujnica; Şerban Talpiz – Popa State; Ana Maria Hordilă – preoteasa; Andra Atomei, Bianca Hamăn, Ştefan Prisacariu, Ioana Vrânceanu, Catrinel Bodea, Anne Mari Macovei, Ana Maria Jugănaru – oamenii. Coordonator trupă: Ana Hegyi

Ora 13.45 – 14.15, Palas Mall, Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi

Piesă de teatru: Cinci ore cu Mario/Cinco horas con Mario. Interpretează: Grupul de teatru de la Secţiunea Bilingv Spaniolă – Carmen: Mădălina Apetrei, Andreea Drambă, Petronela Haralambi, Gabriela Hăitaşu, Bianca Hrincă, Raluca Loghin, Simona Vieru; Mario: Andrei Chirilă. Coordonator trupă: Revert Gandía, Vicenta

Ora 14.20– 14.30, Palas Mall, Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall

Palatul Copiilor Iaşi

Piesa de teatru Nervi de Ion Băieşu – Trupa „Mood”. Distribuţia: Colega 1 – Georgiana Teleman;

Colega 2 – Andreea Darie. Regie şi coordonare trupă: Andreia Macarov

Ora 14.35 – 14.55, Palas Mall, Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall

Palatul Copiilor Iaşi

Piesa de teatru Poveste din Hamelin, adaptare după povestea Fluieraşul din Hamelin – Trupa „Măştile vesele”. Interpretează: Daria Mavriş – primarul; Maia Mălăncuş – vioraş; Bianca Nechita, Antonia Andreescu, Ioana Gheorghiţă, Alexia Soroceanu – sfetnicii; Maria Gorodea, Robert Macovei, Codrin Zaharia, Daria Matei, Theodor Giurcanu, Natalia Teodoriu, Agnes Creţu, Andreea Clapa, Emilia Mihuţ, Ştefan Pintilei. Coordonator trupă: Ana Hegyi

Ora 15.00 – 15.10, Palas Mall, Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall

Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos

Piesă de teatru: Justiţie de I. L. Caragiale. Interpretează Trupa „Comedy”: Livia Tiron (Leanca – Iancu Zugravu’) şi Diana Pintilie (Judele de ocol). Coordonator trupă: prof. Minodora Sava

Ora 15.15 – 15.50, Palas Mall, Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall

Palatul Copiilor Iaşi

Piesa de teatru Amorul zugrav, adaptare după textul Sicilianul sau Amorul zugrav de Molière – Trupa „So Trupa”. Interpretează: Dragoş Fotea – Ali; Matei Gheorghiţă – Adrast; Vlad Mihăiescu – Pedro; Laura Humă – Isidora; Alexandra Coţofanu – Climena; Miruna Paraschiv – Senatoarea; Diana Mălăncuş, Andrei Ursu, Mădălin Ivaşcu, Alexandra Coţofanu, Miruna Paraschiv, Ruxandra Prisacariu, David Enache – grupul. Coordonator trupă: Ana Hegyi

Ora 16.00 – 16.15, Palas Mall, Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall

Şcoala Gimnazială „Vasile Conta” Iaşi

Monolog Alergătorul, adaptare după Matei Vişniec – Trupa „Măşti râzânde”. Distribuţia: Alergătorul I – Costel Potlog; Alergătorul II – Diana Victoria Drăguşin; Alergătorul III – Ciprian Cojocia.

Coordonatori: bibliotecar Alina Tabacu şi profesor Elena Apetria-Moruzi

Ora 16.20 – 16.35, Palas Mall, Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall

Colegiul Tehnic „D. Leonida” Iaşi

Pantomimă: Marioneta. Interpretează Trupa „Arlekino”: Mădălina Rusu (marioneta), Cosmin Hrib (trubadurul) şi Nicoleta Dabija (Colombina)

Ora 16.40 – 17.00, Palas Mall, Sala Mozart, nivel 2, Congress Hall

Palatul Copiilor Iaşi

Piesa de teatru Tiţa Fetiţa, adaptare după un text de Viorica Huber Rogoz – Trupa „Măscuţele”. Interpretează: Mara Balint – Tiţa Fetiţa; Miruna Romilă – tocul; Ioana Gheorghiţă – călimara; Alexandra Lăpuşneanu – caietul; Sofia Zagan – pisica; Sara Burlacu – căluţul; Iustin Ionescu – spiderman; Ana O’Brien – păpuşa; Amalia Ionescu – purcelul albastru. Coordonator trupă: Ana Hegyi

Atelierele de creaţie pentru copii KRE-AKTIV, Palas Mall, Atrium, nivel 1, zona Intersport

Ora 10.30 – 11.25, Palas Mall, Atrium, nivel 1, zona Intersport

Atelier de Creaţie „Primăvara”. Participă: grupuri de copii din grădiniţe

Ora 11.30 – 12.30, Palas Mall, Atrium, nivel 1, zona Intersport

Atelier de Teatru de Animaţie „Tatăl nostru”. Participă studenţi de la Facultatea de Teatru, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, clasa Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiţă. Coordonator: Asist. univ. dr. Anca Ciofu

Ora 17.00 – 19.00, Palas Mall, Atrium, nivel 1, zona Intersport

Atelier de Muzică. Coordonator: Asist. univ. dr. Mihaela Gârlea

Expoziţie permanentă Moda ca la Carte – Vestimentaria, ediţia a II-a – Palas Mall, Atrium, nivel 1, zona C & A

UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAŞI, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Specializarea Modă – Design vestimentar organizează expoziţia Moda ca la Carte în cadrul Vestimentaria, ediţia a II-a – obiecte vestimentare realizate din hârtie de studenţii anului I. Expozanţi: Emanuel Ungureanu, Mihaela Diaconu, Anca Maxim, Alexandru Floarea, Andreea Pârlog, Diana Chelaru, Alpár Könczei, Cristina Băitoi, Anastasia Bannaia, Elena Iliescu, Ioana Manolache, Adelina Patriche, Dumitriţa Surdu. Profesori coordonatori: Conf. univ. dr. Cornelia Brustureanu şi Asist. univ. drd. Teodora Iaţco

Ora 20.00, Palas Mall, Atrium, nivelele 0 şi 1, Str. Palas nr. 7A, Iaşi

Sfârşitul Programului din Ziua a II-a de la TÂRGUL DE CARTE, ARTĂ ŞI MUZICĂ LIBREX 2014

 

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

Atentie soferi! In mai multe zone din Iasi vor fi montate semafoare inteligente

URMĂTORUL ARTICOL

Expozitia „Chic. Doamne de altadata” de la Muzeul Vasile Pogor din Iasi este deschisa vizitatorilor pana pe 10 mai 2014

Ultimele știri de la Eveniment