Iata programul complet al Targului de Carte Librex din 14 martie 2014

Ziua a III-a. Programul de evenimente LIBREX se va desfăşura sub genericul Citeşte, ieşi din mulţime!

 

 

Ora 10.00, Palas Mall, Atrium, nivelele 0 şi 1, Str. Palas nr. 7A, Iaşi

Accesul publicului la TÂRGUL DE CARTE, ARTĂ ŞI MUZICĂ LIBREX 2014, Ziua a III-a. Intrarea liberă

Autorul Zilei SPIRIDON VANGHELI

Spiridon Vangheli este un autor uriaş de literatură pentru copii, recunoscut ca atare de critica de specialitate din întreaga lume. Mărturii ale recunoaşterii sale internaționale sunt Diploma de Onoare „Hans Christian Andersen” (Rio de Janeiro – 1974), Premiul de Stat al Moldovei şi Premiul de Stat al URSS, Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române (1996), Premii ale Uniunii Scriitorilor din Moldova şi România, Medalia de Aur pentru Creativitate decernată la Geneva de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (2012). Cărțile sale, în mod special Isprăvile lui Guguţă şi Împărăția lui Ciuboțel, au fost traduse în peste 38 de limbi în întreaga lume, din SUA până în Japonia, Sri Lanka, Italia, Ungaria, Cehia, Germania, China, Finlanda. Cartea Isprăvile lui Guguţă se adresează, în special, copiilor cu vârste între 6 şi 13 ani, dar lasă urme adânci şi în sufletele adulților (bucurie, nostalgie, visare, dor de copilărie, dor de joacă, dor de părinți şi bunici…). Pentru cadrele didactice (educatori la grupele mari şi pregătitoare, învățători şi profesori de religie), cartea este un suport de mare utilitate pentru cultivarea, într-un mod firesc, captivant, a unor valori umane autentice, a unor calități deosebite. Jucându-se cu Guguță, copiii vor avea în el un prieten de mare încredere şi, prin năzdrăvăniile sale, prin imaginația sa debordantă, vor învăța să iubească şcoala, să-şi prețuiască părinții şi bunicii, să fie solidari cu cei de lângă ei, să nu obosească niciodată încercând să schimbe lumea din jur, s-o facă mai frumoasă, s-o facă mai vie, mai colorată… Guguță are o căciulă care se măreşte când face fapte bune şi sub ea încape tot satul său care se numeşte Trei Iezi, încearcă să meargă la şcoală înainte de a avea vârsta necesară, nu este primit şi atunci îşi face o bancă în curtea şcolii şi, din curiozitate, copiii şi directorul şcolii vin să vadă banca lui Guguță, îşi învață mama să meargă pe bicicletă şi pune perne prin curte pentru ca nu cumva aceasta să se lovească, pricepe repede că ceasul bunicului (care era soarele) e mai rezistent decât ceasul tatălui (modern, atractiv, dar care îşi ia minutele din ceasul bunicului!!).

Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Prezentator: Irina Stratulat

 

Ora 10.10 – 10.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura DOXOLOGIA Iaşi

Momente artistice: Armonii. Invitaţi: Corul de copii Musica Viva al Asociaţiei „Iubire şi Încredere”.

Dirijor: Daniela Doroşincă. Moderator: Cătălin Jeckel

Ora 10.25 – 10.40, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura DOXOLOGIA Iaşi

Lansarea cărţilor Isprăvile lui Guguţă şi Copii în cătuşele Siberiei, autor: Spiridon Vangheli.

Invitat: Constantin Bostan. Moderator: Cătălin Jeckel

Ora 10.40 – 11.00, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura DOXOLOGIA Iaşi

Isprăvile lui Guguţă şi Copii în cătuşele Siberiei, în lectura autorului: Spiridon Vangheli. Moderator: Cătălin Jeckel

Ora 11.00 – 11.30, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura DOXOLOGIA Iaşi

Dialog între autorul Spiridon Vangheli şi copii. Moderator: Cătălin Jeckel

Ora 11.35 – 11.50, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura DOXOLOGIA Iaşi

Lansare de carte: Pădurea vrăjită de Dumitru Vacariu. Invitat: Ioan Holban. Moderator: Cătălin Jeckel

12.00 – 12.30, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAŞI, Facultatea de Teatru

Recital Teatru de animaţie: „Râzi, Paiaţă!” de Ilinca Istrate. Coordonator: Asist. univ. dr. Anca Ciofu

 

Ora 13.00 – 13.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura EPIGRAF Chişinău

Lansare de carte: Scenete pentru copii, autor: Vitalie Filip. Moderator: Oleg Bujor

Ora 13.30 – 13.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura POLIROM Iaşi

Lansare de carte: Sociologia religiilor. Credinţe, ritualuri, ideologii de Nicu Gavriluţă (colecţia „Collegium. Sociologie. Antropologie”). Vor prezenta: Adrian Şerban, director editorial al Editurii Polirom; Conf. univ. dr. George Bondor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Lect. univ. dr. Ioan-Alexandru Tofan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Ora 14.00 – 14.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura VICOVIA Bacău

Lansare de carte: Manifest de Unire, autor: Nicolae Dabija. Invitaţi: autorul, Mircea Mericariu etc.

Moderator: Viorel Cucu, directorul Editurii Vicovia

Ora 14.30 – 14.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura LUMEN Iaşi

Lansarea volumelor:

Social-constructionist epistemology: A transmodern overview

Asistenţa socială aplicată: tehnici de cercetare şi modele de intervenţie

Social Work Tehniques

Elemente de sociologie. Sociologie generală. Sociologie juridică. Metodologia cercetării sociale

în prezenţa autorului, Conf. univ. dr. Antonio Sandu. Invitaţi: Prof. univ. dr. Ştefan Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Cercetător drd. Bogdan Hrib, directorul Editurii Tritonic. Moderator: drd. Ana Caras, Departament PR Editura Lumen

Ora 15.00 – 15.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI

Lansare de carte: Retorica politică modernă în spaţiul românesc. Origini şi forme de manifestare (secolele XVII – XIX) de Mihai Cojocariu şi Cristian Ploscaru. Originile „partidei naţionale” din Principatele Române. Vol. I: Sub semnul „politicii boiereşti” (1774 – 1828) de Cristian Ploscaru. Invitaţi: Gheorghe Cliveti, Mihai Cojocariu, Andi Mihalache

Ora 15.30 – 15.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura LUMEN Iaşi

Lansarea Colecţiei „Juridica”

Evaziunea fiscală între legalitate şi infracţiune, autori: Conf. univ. dr. Nadia Cerasela Aniţei,

Lect. univ. dr. Roxana Elena Lazăr

Instituţii financiare europene, autori: Conf. univ. dr. Nadia Cerasela Aniţei, Lect. univ. dr. Roxana Elena Lazăr

Organizarea şi funcţionarea Guvernului României. Legislaţie, doctrină şi practică politică,

autor: Lect. univ. dr. Bogdan-Michael Ciubotaru

Istoria organizării şi funcţionării Guvernului în România, autor: Lect. univ. dr. Bogdan-Michael Ciubotaru

Abuzul de drept, autor: Conf. univ. dr. Camelia Maria Cezara Ignătescu

Dreptul familiei. Legislaţie adnotată şi legi speciale, autor: Conf. univ. dr. Camelia Maria Cezara Ignătescu

Drept internaţional privat. Partea generală actualizată, autori: dr. Ernestina Ungureanu, dr. Adrian Tătar

Parlamentul României între anii 1918 – 1930, autor: Lector univ. dr. Lavinia Vlădilă

Invitaţi: Conf. univ. dr. Nadia Aniţei, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi; Lect. univ. dr. Roxana Lazăr, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi; Conf. univ. dr. Antonio Sandu, directorul Editurii Lumen.

Moderator: drd. Ana Caras, Departament PR Editura Lumen

Ora 16.00 – 16.15, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

SERIA DE EVENIMENTE LITERARE „JUNIMEA” LA LIBREX 2014

Lansare de carte: Aduceri aminte, autor: Constantin Simirad. Prezintă: Simona Modreanu

Ora 16.15 – 16.30, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura JUNIMEA Iaşi

Lansare de carte: Inelul cu ametist, autor: Toni Hulubei Macovei. Prezintă: Simona Modreanu

Ora 16.30 – 17.00, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura JUNIMEA Iaşi

Lansare de carte: Donatorul de umbră, vol. I şi II, autor: Constantin Popa. Prezintă: Ioan Holban

Lansare de carte: Teatru, autor: Constantin Popa. Prezintă: Florin Faifer

Ora 17.00 – 17.15, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura JUNIMEA Iaşi

Lansare de carte: Calea interiorităţii în poezia vizionară a lui Kocsis Francisko, autor: Friedrich Michael.

Prezintă: Paul Gorban

Ora 17.15 – 17.25, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura JUNIMEA Iaşi

Lansare de carte: Weekend gratis, autor: Dorina Georgescu. Prezintă: Simona Modreanu

Ora 17.25 – 17.35, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura JUNIMEA Iaşi

Lansare de carte: Poştalionul, autor: Lina Codreanu. Prezintă: Emilian Marcu

Ora 17.35 – 17.45, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura JUNIMEA Iaşi

Lansare de carte: Teomeconomia. De la economosofie la geoeconomie, autor: Tiberiu Brăilean.

Prezintă: Liviu Antonesei

Ora 17.45 – 17.55, Agora EX LIBRIS I – La Fântână, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura JUNIMEA Iaşi

Lansare de carte: Lecturi infidele, autor: Simona Modreanu. Prezintă: Liviu Antonesei

Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Prezentator: Irina Stratulat

Ora 10.05 – 10.25, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura STEF Iaşi

Lansare de carte: Drum de fier, autor: Paul Braşcanu

Ora 10.30 – 10.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura STEF Iaşi

Lansare de carte: Timpul magic al călătorului, autor: Mihaela Răileanu. Moderator: Luminiţa Pop

Ora 11.00 – 11.50, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura RĂZEŞU Piatra Neamţ

Prezentare de carte: Glontele cu parfum de crini, roman; Umbra noastră cea de toate zilele, carte de atitudine;

„35” – volum omagial de istorie a medicinii nemţene şi cronica celor 35 de reuniuni ale chirurgilor din Moldova, autor: Virgil Răzeşu

 

Ora 12.00 – 12.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Moment EIKON Cluj-Napoca la LIBREX 2014 (VI) – lansări de carte

Etnosofia, autor: Petru Ursache

Etnoestetica, Petru Ursache

Comunismul cu rele şi rele, Magda Ursache

Ierurgiile, autor: Gellu Dorian

Participă: Magda Ursache, Cristina Gavriluţă, Adrian Alui Gheorghe, Gellu Dorian, Valentin Ajder

Ora 13.00 – 13.55, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI

Lansarea noutăţilor din Colecţia „Cicero”:

1. Discursul împotriva lui Q. Caecilius, numit divinatio de Marcus Tullius Cicero;

2. Cele patru cuvântări împotriva lui L. Catilina de Marcus Tullius Cicero;

3. Tratat de argumentare. Noua retorică de Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca;

4. Principia rhetorica. Teoria generală a argumentării de Michel Meyer.

Invitaţi: Constantin Sălăvăstru, Traian Diaconescu, Paul Balahur, Gheorghe Fârte

Ora 14.00 – 14.25, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura EPIGRAF Chişinău

Lansare de carte: De-ale aventurii. Teatru pentru copii, autor: Ala Bujor. Moderator: Oleg Bujor

Ora 15.00 – 15.50, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura EPIGRAF Chişinău

Lansarea cărţilor pentru copii Cu o carte sunt mai mare şi Lumea din jur în ghicitori, autor: Ala Bujor.

Moderator: Oleg Bujor

Ora 16.00 – 16.45, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura LUMEN Iaşi

Lansarea volumului Printre străini, autor: Andrada Cozian

Ora 17.00 – 17.50, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Moment EIKON Cluj-Napoca la LIBREX 2014 (VII) – lansări de carte

Poetul merge mai departe (eseuri despre iubire), autor: Flaviu Predescu

Nişte poezii, ediţie îngrijită de Iulian Boldea, autor: Traian Furnea

Ora 18.00 – 19.00, Agora EX LIBRIS II, zona II de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0

Editura UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI

Lansarea cărţii Limba ebraică biblică de Petre Semen. Invitat: Lector dr. Cătălin Vatamanu

Sala Vivaldi, Palas Mall, nivel 2, Congress Hall

Pentru Sala Vivaldi, nivel 2, Congress Hall, accesul se poate face în două moduri: pe la nivelul 1, lângă Magazinul H&M, de unde se ia liftul care duce la nivelul 2, unde se găseşte sala menţionată sau prin exterior, pe scările fixe sau rulante din dreptul intrării principale în Palas Mall (dinspre E-ON sau Palatul Culturii).

Ora 11.00 – 11.55, Palas Mall, Sala Vivaldi, nivel 2, Congress Hall

Editura EPIGRAF Chişinău

Lansare de carte: Isprăvile lui Guguţă în viziune cinematografică. Moderator: Mihai Păstrăguş, doctor critic de artă.

Se vor prezenta secvenţe din filmele de animaţie realizate în Studioul „Moldova Film”

 

Ora 16.00 – 17.30, Palas Mall, Sala Vivaldi, nivel 2, Congress Hall

Cabinetul Senatorial Ionel Agrigoroaei împreună cu Ambasada Statului Qatar în România şi

Institutul de Relaţii Internaţionale şi Cooperare Economică

Ceremonia de înmânare a Premiului de Carte al anului 2013 pentru lucrarea Iar adevărul ne va face liberi,

autor: Ionel Agrigoroaei

18.00 – 19.00, Palas Mall, Sala Vivaldi, nivel 2, Congress Hall

FORUMUL ASOCIAŢIILOR CULTURALE LA LIBREX 2014, ediţia I (4)

FORUMUL ASOCIAŢIILOR CULTURALE este o acţiune care are în vedere consolidarea cadrului formal deja existent, în care vor fi dezbătute pe larg, în mod structurat, problemele cu care se confruntă mediul cultural românesc, necesităţile asociaţiilor culturale româneşti de pretutindeni, căile comune de acţiune pentru soluţionarea acestora şi/sau se vor prezenta programe, activităţi, lansări de carte, diverse evenimente cultural-artistice. Asociaţiile din toată regiunea Moldovei sunt invitate să-şi prezinte proiectele încheiate şi proiectele de viitor. Acest Forum le oferă asociaţiilor culturale un cadru organizat în care îşi pot face cunoscute activitatea, îşi pot spori vizibilitatea şi pot dezvolta noi parteneriate.

Asociaţia culturală: ORGANIZAŢIA NOUA ACROPOLĂ ÎN ROMÂNIA, filiala Iaşi

Prelegerea „Filosofia Renaşterii” – expunerea urmăreşte câteva repere esenţiale pentru înţelegerea ideilor filosofice care au animat fenomenul renascentist european, unul dintre cele mai fascinante momente ale istoriei occidentale. Pentru a cunoaşte cine suntem, este important să ştim de unde venim şi cum am ajuns aici. Prin investigarea perioadei renascentiste, putem desprinde idei utile care să ne ajute să readucem în prim plan acele valori umane atemporale care au stat la baza progresului uman dintotdeauna. Frumosul, armonia, virtutea, cunoaşterea sunt câteva dintre valorile exprimate în opera marilor personaje din Florenţa şi din întreaga Europă din acel interval istoric.

Moderator: Marius Andro, Director filiala Iaşi din cadrul Asociaţiei Culturale Noua Acropolă România

DE VORBĂ CU AUTORII, zona de întâlniri literare, Palas Mall, Atrium, nivel 1, lângă Secretariatul LIBREX

spaţiu special conceput ca o zonă de relaxare şi socializare, unde cititorii vor avea oportunitatea ca în zilele dedicate LIBREX-ului, să întâlnească mai mulţi autori, să discute cu aceştia la o ceaşcă de ceai, să vadă pe viu cum se poate naşte o pagină de manuscris, să descopere cât mai multe secrete din laboratorul şi fluxul de creaţie al autorilor, din tabieturile şi poveştile lor de viaţă şi ficţiune.

Ora 10.00 – 10.55, zona de întâlniri literare, Palas Mall, Atrium, nivel 1, lângă Secretariatul LIBREX

Întâlnire cu Mihai Batog-Bujeniţă

Mihail Batog-Bu

 

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

Beatrice Rancea primeste lovitura de gratie de la Curtea de Apel Iasi! Vezi detalii

URMĂTORUL ARTICOL

Expozitie regala la Muzeul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi! Joi, 20 martie 2014, va avea loc expozitia „Regele urmarit. Mihai I al Romaniei in dosarele Securitatii”

Ultimele știri de la Actualitate