Mesajul IPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, cu ocazia pelerinajului Sf. Cuvioase Parascheva de la Iaşi – Video

/

Astăzi, 09 octombrie 2023, IPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a transmis un mesaj destinat tuturor credincioşilor cu ocazia pelerinajului Sf. Cuvioase Parascheva de la Iaşi.

„Minunat și mare este Dumnezeu întru sfinții Săi!” (Psalmul 67, 36)
Da, mare este Dumnezeu! Măreția Lui se arată în bunătatea Lui, în îngăduința Lui, în iertarea Lui, mai presus de toate în iubirea Lui. Dumnezeu Cel Atotbun, Atotiertător, Atotmilostiv și Atotiubitor, ne-a îngăduit și anul acesta să ajungem la mărita sărbătoare a Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva cea mult folositoare.
„Pentru numele lui Hristos au plecat la drum”, spune Sfântul Evanghelist Ioan în cea de-a treia sa scrisoare. Pentru numele lui Hristos, cete de pelerini din Moldova, din țară, din afara ei, au plecat la drum spre Iași. La Iași îi așteaptă Sfânta Parascheva și Sfântul Andrei Criteanul, propovăduitorul pocăinței. Doi mari sfinți ai Bisericii care au mărturisit în viața lor despre trăirea lor în Hristos, despre împărtășirea lor cu Duhul Sfânt, despre iubirea lui Dumnezeu Tatăl pe care au simțit-o adânc în inima lor.
Sfânta Parascheva și Sfântul Andrei, precum odinioară Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, arătând spre Domnul Hristos ne spun: „Faceți tot ce vă va spune el!”. Și El, Domnul Hristos, ce ne spune? „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8, 12). „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6). „Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi” (Matei 11, 28).
Da, suntem osteniți și suntem împovărați. Și dorim, pentru o clipă, să ne odihnim lângă sfintele moaște ale Sfintei Parascheva și ale Sfântului Andrei, Episcopul Cretei, cu cuvântul său atât de minunat și adânc, rostit ca rugăciune îndeosebi în timpul Postului celui Mare: „Miluiește-mă, Dumenzeule, miluiește-mă!”. Sfinții lui Dumnezeu ne dau putere din puterea pe care au primit-o de la Domnul Hristos. „Fiți următori mie, spune Sfântul Apostol Pavel, precum sunt eu următor lui Hristos” (I Corinteni 11, 1).
Îl rugăm pe Dumnezeu, ca prin rugăciunile Sfintei Parascheva și ale Sfântului Andrei Criteanul, să ne ocrotească pe toți. Să însoțească cu înger păzitor pașii pelerinilor care se îndreaptă spre Iași. Să îi însoțească apoi, cu aceeași putere dumnezeiască, să ajungă cu bine fiecare la casa lor. Dumnezeu să se milostivească asupra noastră, a tuturor, pace sufletească și sănătate trupească să ne dăruiască, și să se împlinească și în noi cuvântul pe care Sfântul Apostol Iuda, nu Iscarioteanul, ci apostolul cel fidel al lui Hristos l-a spus: „Milă și pace vouă și iubirea să se înmulțească peste toți!” (Iuda 2). Dumnezeu să ne binecuvânteze cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni. Amin. Așa să fie.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

Începe hramul Sfintei Parascheva! Zeci de mii de pelerini au invadat deja Iașul – FOTO

URMĂTORUL ARTICOL

Primăria bagă aproape 500 mii euro în reabilitarea Pasajului Frumoasa! De ani buni lucrările bat pasul pe loc – FOTO

Ultimele știri de la Actualitate