ULTIMĂ ORĂ:

Noi schimbari facute de catre Ministerul Educatiei Nationale in anul scolar 2014 – 2015!

Noi schimbari facute de catre Ministerul Educatiei Nationale in anul scolar 2014 – 2015!
Citit : 9 views Comentariu

 

 

 

Modificiari in invatamant

 

Ministerul Educaţiei Naţionale propune pe niveluri de pregătire, pentru anul şcolar 2014-2015, menţinerea cifrei de şcolarizare la nivelul anului şcolar precedent pentru nivelul de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial-seral, frecvenţă redusă şi programul „A doua şansă”, pentru locurile din învăţământul liceal seral/frecvenţă redusă – clasele a IX-a şi a XI-a, pentru locurile din învăţământul special (Cap. VII) exclusiv învăţământul profesional, pentru locurile din clasele cu program de artă, sportiv şi pentru locurile din cluburile sportive şcolare.

 

Proiectul de hotărâre de guvern prevede majorarea cifrei de şcolarizare, pentru creşterea gradului de cuprindere a elevilor, cu 5.000 de locuri la învăţământul postliceal, cu 30.000 de locuri la învăţământul profesional, învăţământ de masă şi cu 300 de locuri la învăţământul profesional pentru elevii cu deficienţe.

 

În plus, se propune scăderea cifrei de şcolarizare, în concordanţă cu evoluţia demografică a populaţiei de vârstă şcolară şi pentru armonizarea cifrelor de plan cu efectivele reale de elevi, cu câte 20.000 de locuri în învăţământul gimnazial, învăţământ de zi, şi în învăţământul liceal, clasa a IX-a, învăţământ de zi.

 

Pentru educaţie timpurie sunt propuse 665.000 locuri, în învăţământ primar – 925.000 de locuri, învăţământ gimnazial – 830.000 (din care 810.000 în învăţământ cu frecvenţă – zi şi 20.000 în învăţământ cu frecvenţă redusă), 180.000 în învăţământul liceal şi 51.000 în învăţământul profesional.

 

Cifra de şcolarizare propusă de către instituţiile de învăţământ superior militar pentru anul universitar 2014-2015 sunt: 1.233 pentru licenţă, 413 pentru masterat şi şase pentru doctorat.

 

În învăţământul superior mai sunt propuse 4.000 de granturi universitare pentru rezidenţiat.

 

Pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă, sunt propuse 1.800 de locuri în preuniversitar, 3.705 pentru studii universitare de licenţă, 1.070 pentru studii universitare de masterat şi 170 pentru studii universitare de doctorat.

 

Pentru cetăţenii străini, sunt propuse 1.800 de locuri în preuniversitar, 3.520 de locuri în învăţământul superior pentru studii de licenţă, 935 pentru masterat şi 95 pentru doctorat.

 

 

romaniatv.net