Pozitia Consiliului National al Elevilor referitor la decizia Curtii Constitutionale privind religia in scoli

Consiliul Naţional al Elevilor, unica structură reprezentativă a elevilor la nivel național, menținând o poziție neutră față de rolul materiei Religie în școli, atrage atenția asupra importanței primordiale a respectării deciziei Curţii Constituţionale, cu privire la desfășurarea cursurilor de religie în unitățile de învățământ preuniversitar, de către toți actorii sistemului de învățământ din România.În data de 12 noiembrie 2014 Curtea Constituțională a României a decis că obligația de a adresa o cerere pentru ca un elev să nu participe la ora de religie, reprezentând art. 18 alin. 2, teza întâi din Legea Educației Naționale 1/2011 este neconstituţională, încălcând libertatea de consțiintă a persoanei.

Articolul stabilea: La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplină. Conform declarației ministrului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei și Cercetării Științifice, părinţii pot depune cerere prin care să îşi înscrie copiii la ora de Religie până la data de 6 martie 2015, pentru ca pe data de 9 martie, la expirarea celor 45 de zile de la publicarea deciziei CCR în Monitorul Oficial, articolul 12. alin 2. să își înceteze efectele juridice.

Consiliul Național al Elevilor susține respectarea libertății de consțiintă, încurajează elevii și părinții să aleagă în deplinătatea discernământului și să nu cedeze în fața presiunilor unor terțe persoane. În același timp, structura reprezentativă a elevilor readuce în atenția elevilor și a părinților faptul că în conformitate cu articolul 491 al Codului Civil, elevul care a implinit 14 ani  are dreptul să îşi aleagă singur confesiunea religioasă. Astfel, este extrem de important ca elevul să se informeze și să decidă în mod independent.

În cazul în care decizia elevilor și a părinților este obstrucționată de către terțe persoane, Consiliul Național al Elevilor încurajează elevii în cauză să atragă atenția structurilor reprezentative ale elevilor la nivel județean pentru a fi transmise mai departe autorităților locale. Consiliul Național al Elevilor este dispus să găsească soluţii în ceea ce priveşte o alternativă a religiei și să aibă un dialog structurat, deschis cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice, împreună cu experții din domeniul educațional, având în vedere că elevii care nu frecventează ora de religie au obligația de a participa la o altă oră de curs, pusă la dispoziție de către unitatea de învățământ.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

Tamaioasa romaneasca, produsa de Cotnari, campioana absoluta a anului 2014

URMĂTORUL ARTICOL

Parintele Calistrat de la Manastirea Vladiceni tine predici nonconformiste pe Facebook: „Bisericile noastre sunt pline de Partidul Babelor Conservatoare”

Ultimele știri de la Comunicate de presa