Pregatirea metodologiei pentru deschiderea primelor masuri de finantare prin PNDR 2020

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) elaborează metodologia specifică accesării fondurilor europene pentru a pregăti deschiderea primelor măsuri de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) aferent periodei de programare financiară 2014 – 2020.„PNDR 2020 este în etapa de aprobare de către Comisia Europeană, urmând ca în perioada imediat următoare să comunice acordul de principiu pentru ca Ministerul Agriculturii să poată lansa primele măsuri de finanțare din cadrul PNDR 2020. Agenția este pregătită din punct de vedere al procedurilor de lucru specifice, astfel încât imediat ce Comisia Europeană ne va comunica acordul de principiu, vom publica spre consultare publică Ghidurile Solicitantului, după care vom putea deschide primele sesiuni de cereri de proiecte pentru finanțarea investițiilor prin PNDR 2020” a declarat Directorul General al AFIR, David Eugen Popescu.

Precizăm că în acest moment nu există documente oficiale în variantă finală, pe baza cărora să se poată întocmi cereri de finanțare. Astfel, e necesară publicarea Ghidurilor Solicitantului pentru a putea demara pregătirea Dosarului Cererii de Finanțare. Fișele Măsurilor disponibile pe www.madr.ro și www.afir.info conțin informații provizorii care pot suferi modificări, dar care pot oferi o imagine de ansamblu privind aria de finanțare specifică noii perioade de programare.AFIR pune la dispoziția tuturor persoanelor care sunt interesate să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea agriculturii și a mediului rural, informațiile provizorii disponibile în acest moment cu privire la PNDR 2020, prin intermediul paginii web (www.afir.info), telefonic (031-860.11.00) sau direct la sediile Agenției.„Recomandăm tuturor potențialilor beneficiari ai măsurilor de finanțare ca până la publicarea Ghidul Solicitantului și a anexelor aferente, să clarifice o serie de aspecte ce țin de etapa premergătoare realizării proiectului propriu-zis, pentru a economisi timp în depunerea unei Cereri de Finanțare prin PNDR 2020” a subliniat Directorul General al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, David Eugen Popescu.În acest sens, este recomandat să se clarifice forma de proprietate asupra terenului pe care urmează să se dezvolte investiția pentru care se solicită finanțare. De asemenea, potențialii beneficiari pot să-și asigure sursa de cofinanțare (dacă este cazul) și să identifice o societate de consultanță cu care să întocmească documentația aferentă și să implementeze proiectul.

Pentru noua perioadă de programare financiară, 2014 – 2020, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a îmbunătățit modul de accesare și de implementare a fondurilor europene, în primul rând prin specializarea personalului pe tipuri de investiții. AFIR a dezvoltat o abordare pe verticală a fluxului procedural, astfel încât un proiect poate fi urmărit în cadrul aceluiași departament, de la depunere până la autorizarea ultimei plăți.
Printre măsurile luate privind simplificarea documentaţiei și a procedurilor în noul Program, mentionăm că AFIR implementează sistemul de depunere online a tuturor cererilor de finanțare dar și a ofertelor pentru achiziții specifice beneficiarilor privați. O altă îmbunătățire a sistemului o reprezintă devansarea decontării plăților aferente cheltuielilor eligibile.

Prin schimbarea procedurilor de organizare a sesiunilor de depunere a proiectelor, solicitanții de fonduri vor putea depune Cereri de Finanțare pe toată durata anului, cu rapoarte de selecţie lunare sau trimestriale. Astfel, se va reduce perioada de evaluare de până la un an, la cel mult  trei – patru luni în noua perioadă de programare.
Toate aceste măsuri au fost luate de Agenție în baza experienței acumulate în Programul anterior și a solicitărilor primite din partea beneficiarilor PNDR, cu scopul de a sprijini în mod real beneficiarii investițiilor în agricultură și în dezvoltarea mediului rural.Informații suplimentare
    
Pentru a evita riscul unei informări greșite și, implicit, pierderea de timp prețios în documentarea viitorului proiect de investiții, AFIR sfătuiește toate persoanele interesate să dezvolte proiecte în mediul rural prin PNDR 2020, să folosească numai surse oficiale de informare.
În acest sens, recomandăm prudență în informarea de pe site-urile neoficiale, existând riscul promovării anumitor interese economice precum şi distribuirea contra cost a unor materiale informative care sunt disponibile gratuit pe site-urile oficiale sau pot fi procurate gratuit de la instituţiile abilitate.
Informaţiile oficiale, corecte şi obiective despre programele europene pentru finanțarea agriculturii şi a dezvoltării rurale derulate în România, pot fi obţinute de la sediile și de pe site-urile oficiale ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (www.afir.info) şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (www.madr.ro).

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

UPDATE: Descinderi la UMF! Mascatii ridica documente contabile

URMĂTORUL ARTICOL

Persoanele cu probleme legate de jocuri de noroc au parte de ajutor specializat gratuit

Ultimele știri de la Comunicate de presa