metodologie_manuale

Primele manuale noi din invatamantul preuniversitar vor fi disponibile la clase din anul scolar 2014-2015, cartile tiparite urmand sa fie insotite de o varianta digitala, care va aduce ca noutate exercitii interactive, jocuri, animatii si filme

Metodologia privind evaluarea sau reevaluarea, aprobarea, achiziţionarea şi gestiunea manualele şcolare în învăţământul preuniversitar – lansată în dezbatere publică, marţi, de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) – prevede că manualele şcolare se prezintă în trei forme: varianta tipărită, digitală şi on-line, potrivit Mediafax.
Astfel, elevii vor primi, la începutul anului şcolar, manualele în două variante, tipărită şi digitală (stocată pe un CD), iar cea on-line va fi postată pe platforma www.manuale.edu.ro.
În 2013-2014, manuale-pilot pentru clasa I
Pentru anul şcolar 2013-2014, la clasa I, vor fi disponibile manuale şcolare-pilot – în format digital, pe website-ul www.manuale.edu.ro, şi în variantă tipărită, în bibliotecile unităţilor de învăţământ, precizează MEN. Pentru a fi admise în sesiunea de evaluare, fiecare proiect de manual şcolar trebuie să fie însoţit de CD-uri cu varianta digitală.
Potrivit MEN, manualele în variantă digitală trebuie să îmbogăţească procesul educaţional cu activităţi multimedia interactive. „Varianta digitală a manualului şcolar trebuie să fie similară variantei tipărite a acestuia, prin respectarea conţinutului ştiinţific, ordinii temelor, stilului grafic şi aşezării în pagină. Ilustraţiile care se regăsesc în varianta digitală a manualului şcolar şi sarcinile de lucru definite în vederea formării/dezvoltării competenţelor trebuie să creeze activităţi multimedia interactive de învăţare (AMII). Manualul în variantă digitală are exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii filme şi simulări care prin utilizare aduc un plus de profit cognitiv. Manualele în variantă digitală trebuie să fie utilizabile atât în procesul de predare-învăţare-evaluare, cât şi în mod individual”, prevede proiectul.
În plus, varianta electronică nu este restricţionată doar la rolul de manual propriu-zis, ci este (în conjuncţie cu platforma on-line care îl găzduieşte) şi caiet de notiţe, respectiv portofoliu de lucrări personale. Cel mai important element de noutate adus de manualele în variantă digitală este reprezentat de activităţile multimedia interactive de învăţare (AMII).
Conform proiectului, clasele de complexitate ale activităţi multimedia interactive de învăţare sunt: statică (itemi educaţionali cu care elevul are o interacţiune scăzută – desene, fotografii, diagrame statice, hărţi statice), animată (cuprinde animaţii sau filme asupra cărora elevul are un control limitat la secvenţierea derulării ilustraţiei prin Play, Stop, Pauză), interactivă (cuprind itemi educaţionali cu grad înalt de interactivitate – simulări, emulări de procese, rezolvare de probleme, joc educativ – prin care elevul reuşeşte, prin joc, experiment şi descoperire să atingă un profit cognitiv superior) şi complexă (aplicaţii software care, în plus, oferă o continuitate a acumulărilor/competenţelor dobândite de elev pe întreaga durată de utilizare atât în interiorul fiecărui capitol în parte cât şi pe parcursul întregului manual).
Sunt prevăzute, de asemenea, criterii pentru evaluarea calităţii proiectelor de manuale şcolare, acestea fiind eliminatorii şi generale, de calitate. Criteriile eliminatorii vizează conformitatea cu programa şcolară, caracterul nedescriminatoriu şi fiabilitatea variantei digitate interactive.
Printre cerinţele pentru manualele digitale: grafică atractivă, rulare uşoară
Criterii de calitate se referă la corectitudinea conţinutului ştiinţific, abordarea didactică a acestuia, contribuţia la optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, organizarea conţinutului în vederea formării de competenţe conform programei şcolare, calitatea şi accesibilitatea limbajului, calitatea tehnoredactării şi facilitatea utilizării variantei digitale, dar şi la stilul, unitatea proiectului şi calitatea activităţii multimedia de învăţare interactivă.
Conform caietului de sarcini pentru manualele digitale, acestea trebuie să aibă o grafică atractivă şi adecvată din punct de vedere estetic, resurse multimedia cu o bună calitate, o rezoluţie suficientă şi o calitate bună a sunetului, precum şi un conţinut care să asigure o rulare uşoară.
Pentru rularea manualelor digitale în mediul on-line, sunt stabilite, de asemenea, cerinţe minime pentru mediul de lucru, legate de sistemul de operare (Windows 7 şi superior), browser (Google Chrome 20+, Mozila Firefox 5+, Internet Explorer 9+), hardware (sisteme tip desktop cu procesoare de 800 MHz, 512 MB RAM şi 1 GB disponibil pentru stocare) şi rezoluţie (minimum 1024×768).
Proiectele de manuale vor primi, la evaluare, un număr de puncte, în funcţie de criteriile de calitate. Pentru a fi aprobat de minister, un proiect de manual va trebui să obţină minimum 57 de puncte din 70 posibile.
În vederea acceptării la evaluare, realizatorii de manuale trebuie să respecte mai multe cerinţe, printre care să nu treacă numele autorilor şi nici cel al unităţii economice care are capacitatea de realizare şi distribuire a manualelor şcolare, sigla sau alte semne particulare ce pot conduce la identificarea acestora. În plus, pe pagina a treia a abecedarelor, a manualelor de citire pentru ciclul primar şi a celor de limba şi literatura maternă şi de istorie trebuie să apară textul imnului naţional, potrivit cu prevederile legale.
În 2014-2015, manuale pentru clasele I, a II-a, a V-a şi a IX-a
Potrivit MEN, calendarul realizării manualelor şcolare pentru preuniversitar începe în anul şcolar 2013-2014 şi ar urma să se încheie în 2017-2018.
Astfel, în 2013-2014, este programată realizarea manualelor-pilot pentru patru discipline de clasa I (comunicare în limba română, comunicare în limba română pentru şcolile cu secţiile cu predare în limba maternă, comunicare în limba maternă, matematică şi explorarea mediului), care ar urma să ajungă la elevi din anul şcolar 2014-2015.
Conform calendarului propus de MEN, la 31 mai 2013 va fi aprobat, prin ordin al ministrului Educaţiei, pachetul de reglementări în domeniul manualelor şcolare şi va fi postat pe SEAP caietul de sarcini pentru elaborarea manualelor şcolare-pilot pentru clasa I în procedură de licitaţie deschisă.
Metodologia privind evaluarea sau reevaluarea, aprobarea, achiziţionarea şi gestiunea manualele şcolare în învăţământul preuniversitar – lansată în dezbatere publică, marţi, de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) – prevede că manualele şcolare se prezintă în trei forme: varianta tipărită, digitală şi on-line, potrivit Mediafax. 

Metodologia privind evaluarea sau reevaluarea, aprobarea, achiziţionarea şi gestiunea manualele şcolare în învăţământul preuniversitar – lansată în dezbatere publică, marţi, de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) – prevede că manualele şcolare se prezintă în trei forme: varianta tipărită, digitală şi on-line, potrivit Mediafax. 

Astfel, elevii vor primi, la începutul anului şcolar, manualele în două variante, tipărită şi digitală (stocată pe un CD), iar cea on-line va fi postată pe platforma www.manuale.edu.ro.


În 2013-2014, manuale-pilot pentru clasa I

Pentru anul şcolar 2013-2014, la clasa I, vor fi disponibile manuale şcolare-pilot – în format digital, pe website-ul www.manuale.edu.ro, şi în variantă tipărită, în bibliotecile unităţilor de învăţământ, precizează MEN. Pentru a fi admise în sesiunea de evaluare, fiecare proiect de manual şcolar trebuie să fie însoţit de CD-uri cu varianta digitală.
Potrivit MEN, manualele în variantă digitală trebuie să îmbogăţească procesul educaţional cu activităţi multimedia interactive. „Varianta digitală a manualului şcolar trebuie să fie similară variantei tipărite a acestuia, prin respectarea conţinutului ştiinţific, ordinii temelor, stilului grafic şi aşezării în pagină. Ilustraţiile care se regăsesc în varianta digitală a manualului şcolar şi sarcinile de lucru definite în vederea formării/dezvoltării competenţelor trebuie să creeze activităţi multimedia interactive de învăţare (AMII). Manualul în variantă digitală are exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii filme şi simulări care prin utilizare aduc un plus de profit cognitiv. Manualele în variantă digitală trebuie să fie utilizabile atât în procesul de predare-învăţare-evaluare, cât şi în mod individual”, prevede proiectul.
În plus, varianta electronică nu este restricţionată doar la rolul de manual propriu-zis, ci este (în conjuncţie cu platforma on-line care îl găzduieşte) şi caiet de notiţe, respectiv portofoliu de lucrări personale. Cel mai important element de noutate adus de manualele în variantă digitală este reprezentat de activităţile multimedia interactive de învăţare (AMII).
Conform proiectului, clasele de complexitate ale activităţi multimedia interactive de învăţare sunt: statică (itemi educaţionali cu care elevul are o interacţiune scăzută – desene, fotografii, diagrame statice, hărţi statice), animată (cuprinde animaţii sau filme asupra cărora elevul are un control limitat la secvenţierea derulării ilustraţiei prin Play, Stop, Pauză), interactivă (cuprind itemi educaţionali cu grad înalt de interactivitate – simulări, emulări de procese, rezolvare de probleme, joc educativ – prin care elevul reuşeşte, prin joc, experiment şi descoperire să atingă un profit cognitiv superior) şi complexă (aplicaţii software care, în plus, oferă o continuitate a acumulărilor/competenţelor dobândite de elev pe întreaga durată de utilizare atât în interiorul fiecărui capitol în parte cât şi pe parcursul întregului manual).
Sunt prevăzute, de asemenea, criterii pentru evaluarea calităţii proiectelor de manuale şcolare, acestea fiind eliminatorii şi generale, de calitate. Criteriile eliminatorii vizează conformitatea cu programa şcolară, caracterul nedescriminatoriu şi fiabilitatea variantei digitate interactive.

Printre cerinţele pentru manualele digitale: grafică atractivă, rulare uşoară

Criterii de calitate se referă la corectitudinea conţinutului ştiinţific, abordarea didactică a acestuia, contribuţia la optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, organizarea conţinutului în vederea formării de competenţe conform programei şcolare, calitatea şi accesibilitatea limbajului, calitatea tehnoredactării şi facilitatea utilizării variantei digitale, dar şi la stilul, unitatea proiectului şi calitatea activităţii multimedia de învăţare interactivă.
Conform caietului de sarcini pentru manualele digitale, acestea trebuie să aibă o grafică atractivă şi adecvată din punct de vedere estetic, resurse multimedia cu o bună calitate, o rezoluţie suficientă şi o calitate bună a sunetului, precum şi un conţinut care să asigure o rulare uşoară.
Pentru rularea manualelor digitale în mediul on-line, sunt stabilite, de asemenea, cerinţe minime pentru mediul de lucru, legate de sistemul de operare (Windows 7 şi superior), browser (Google Chrome 20+, Mozila Firefox 5+, Internet Explorer 9+), hardware (sisteme tip desktop cu procesoare de 800 MHz, 512 MB RAM şi 1 GB disponibil pentru stocare) şi rezoluţie (minimum 1024×768).
Proiectele de manuale vor primi, la evaluare, un număr de puncte, în funcţie de criteriile de calitate. Pentru a fi aprobat de minister, un proiect de manual va trebui să obţină minimum 57 de puncte din 70 posibile.
În vederea acceptării la evaluare, realizatorii de manuale trebuie să respecte mai multe cerinţe, printre care să nu treacă numele autorilor şi nici cel al unităţii economice care are capacitatea de realizare şi distribuire a manualelor şcolare, sigla sau alte semne particulare ce pot conduce la identificarea acestora. În plus, pe pagina a treia a abecedarelor, a manualelor de citire pentru ciclul primar şi a celor de limba şi literatura maternă şi de istorie trebuie să apară textul imnului naţional, potrivit cu prevederile legale.

În 2014-2015, manuale pentru clasele I, a II-a, a V-a şi a IX-a

Potrivit MEN, calendarul realizării manualelor şcolare pentru preuniversitar începe în anul şcolar 2013-2014 şi ar urma să se încheie în 2017-2018.
Astfel, în 2013-2014, este programată realizarea manualelor-pilot pentru patru discipline de clasa I (comunicare în limba română, comunicare în limba română pentru şcolile cu secţiile cu predare în limba maternă, comunicare în limba maternă, matematică şi explorarea mediului), care ar urma să ajungă la elevi din anul şcolar 2014-2015.
Conform calendarului propus de MEN, la 31 mai 2013 va fi aprobat, prin ordin al ministrului Educaţiei, pachetul de reglementări în domeniul manualelor şcolare şi va fi postat pe SEAP caietul de sarcini pentru elaborarea manualelor şcolare-pilot pentru clasa I în procedură de licitaţie deschisă.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

Caz socant in Botosani! Un baietel de 10 ani a fost abuzat sexual de doi colegi de scoala mai mari. Copilul i-a povestit mamei prin ce a trecut, iar acum politia a deschis o ancheta

URMĂTORUL ARTICOL

Un atac terorist, soldat cu moartea unui militar britanic si ranirea altor doua persoane, a avut loc miercuri in Londra

Ultimele știri de la Social

Scandal la UAIC Iasi

Conducerea celei mai prestigioase institutii de invatamant superior din Iasi a luat o decizie radicala in