uaic

Programele de conversie profesionala propuse pentru anul universitar 2014/2015 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi – perioada si conditiile deadmitere, acte necesare, metodologie si taxe

 

 

 

Programele de conversie profesională sunt destinate cadrelor didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 

 

Perioada de admitere

Pentru toate formele de învăţământ (cu frecvenţă, învăţământ la distanţă) admiterea în anul I de studii se organizează după următorul program:

 

Sesiunea din iulie:

 

16 – 21 iulie: înscrierea;

22 – 25 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:

 

8 – 10 septembrie: înscrierea;

11 – 13 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Pentru a doua sesiune de admitere (acolo unde este cazul), fiecare facultate va fixa şi va aduce la cunoştinţa candidaţilor numărul de locuri rămase disponibile până pe data de 1 septembrie 2014.

 

Actele necesare pentru înscriere

Diploma de Licenţă (sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N.) şi Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă în original. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele de studii în original;

Diploma de Bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N. în original. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele de studii în original;

adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte calitatea de cadru didactic şi disciplinele predate (în original), vizată de ISJ;

copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);

certificat de naştere, în copie legalizată;

certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);

adeverinţă medicală tip; pentru candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este necesară precizarea „apt pentru efort fizic”;

alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc).

 

MAI MULTE DETALII PRIVIND METODOLOGIA SI FACULTATILE LE GASITI AICI

 

 

 

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

Costel Zaharia elev in clasa a X-a la Colegiul National Unirea din Focsani si campion national la tir a disparut fara urma

URMĂTORUL ARTICOL

Alocatiile de stat si hrana pentru copii ar putea creste din 2015

Ultimele știri de la Actualitate