Zeci de proiecte, zeci de locuri de muncă, peste 2.000.000 euro investiți în dezvoltare locală

Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri a lansat, în perioada 2013-2014, un număr de 21 apeluri de selecție a proiectelor de interes pentru populația din teritoriul delimitat de comunele Bălțați, Belcești, Coarnele Caprei, Erbiceni, Fântânele, Focuri, Scobinți, Sirețel, din județul Iași, și orașul Dolhasca, din județul Suceava. În urma acestor apeluri, au fost selectate 47 proiecte, din care 40 au fost contractate și monitorizate. În faza de implementare au intrat un număr de 34 de proiecte, întrucât un număr de șase beneficiari au renunțat la contractele de finanțare. Suma publică nerambursabilă alocată de GAL Belcești-Focuri pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală și derularea acestor 34 poiecte a fost de 2.100.000 euro.
Beneficiari ai acestor fonduri nerambursabile au fost administrațiile publice locale (primării și comune), organizații nonguvernamentale și agenți economici (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și societăți  comerciale). Finanțările au avut, în principal, ca destinație modernizarea de drumuri comunale (în comunele Scobinți, Bălțați, Cornele Caprei și Focuri), de drumuri agricole (în comunele  Belcești și Scobinți), achiziționarea de utilaje  de gospodărire comunală (de către comunele Erbiceni, Sirețel și Fântânele), modernizarea sediului primăriei (în comuna Belcești), respectiv achiziții de utilaje agricole pentru modernizarea fermelor, utilaje agriole spre închiriere, pentru lucrări de pregătire a terenului, achiziții de echipamente pentru microintreprinderi (în cazul agenților economici).
Până la sfârșitul anului 2014, au fost finalizate un număr de 11 proiecte, restul de 23 aflându-se în continuare în implementare. În urma finalizării tuturor proiectelor, este preconizată înființarea a 40 de noi locuri de muncă.
„Conducerea GAL Belcești-Focuri face eforturi susținute astfel încât toate fondurile disponibile să fie contractate și absorbite de potențialii noștri beneficiari din comunitățile locale care fac parte din teritoriul deservit de GAL. Faptul că se pot crea noi locuri de muncă, că primăriile pot investi în infrastructura locală și pot achiziționa utilaje pentru serviciile de gospodărire comunală, de asemenea, faptul că se pot stimula micile afaceri în mediul rural, că pot fi ajutați fermierii pentru modernizarea exploatațiilor agricole, iar tinerii fermieri primesc acel sprijin de instalare pentru înființarea unei exploatații agricole, reprezintă un real și important câștig pentru dezvoltarea economică și socială a microregiunii Belcești-Focuri, o componentă importantă a județului Iași”, a declarat Vasile Aștefanei, președintele Asociației GAL Microregiunea Belcești-Focuri.Despre Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri
Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri a fost înfiinţată în anul 2012 de un număr de 42 de membri fondatori, care au reunit reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, parteneri din mediul privat şi din societatea civilă. Teritoriul GAL Belceşti-Focuri se întinde pe raza judeţelor Iaşi şi Suceava, cuprinzând comunele din partea central-nordică a judeţului Iaşi şi orașul Dolhasca din partea sud-estică a judeţului Suceava.  Scopul Asociației îl constituie dezvoltarea economică și socială la nivel regional și subregional, în baza unor acțiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman si instituțional, cooperarea cu alte microregiuni, reprezentarea unitară a intereselor legitime ale Asociației în raport cu administrațiile de la diferite niveluri, cu organismele guvernamentale centrale sau descentralizate, cu organele de justiție, cu organismele naționale sau europene, cu oricare alte instituții, entități asociative, persoane fizice sau juridice, care activează în domeniul dezvoltării rurale și urbane, în vederea creării și/sau îmbunătățirii cadrului necesar pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală a GAL-ului. Mai multe informații puteți afla accesând pagina de internet www.galbelcestifocuri.ro.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

Detaliile scandului Sex si mita la UMF Iasi. De ce a ajuns Dumitru Paduraru sa faca puscarie

URMĂTORUL ARTICOL

O retrospectiva a transformarilor de la Muzeul Literaturii Romane Iasi: revitalizare si inovatie

Ultimele știri de la Comunicate de presa